Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
MFS It Heechein
School It Twaspan
Speeltuin


Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


 

het multifunctionele centrum van

Terkaple-Akmarijp

 Buorren 34

8542 AB  Terkaple

e-mail: info@itheechein.nl

banknr. NL28RABO0326163603

KvKnr. 01088637

 

Bestuur:

Stichting MFS Terkaple-Eagmaryp is opgericht 27 april 2000, met als doel het oprichten en instandhouden van een multifunctioneel gebouw in Terkaple-Akmarijp. Ons gebouw, It Heechein, is geopend op 1-2-3 (1 februari 2003) en geeft sindsdien onderdak aan verschillende verenigingen, sport en de peuters uit onze dorpen.

Zowel het dorpshuisgedeelte als het sportgedeelte wordt beheerd door het dagelijks bestuur met hulp van vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgen ook het onderhoud van het gebouw, alle reparaties, verf- en schoonmaakwerk in het gebouw en het omliggende terrein. Zonder vrijwilligers zou het gebouw niet kunnen bestaan.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter Jan Gerritsen, penningmeester Jetty Ploegstra, secretaris Irma Rook en de bestuursleden Gerard en Natasha v.d. Velde en Inge van IJs

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur en leden uit een van de hieronder genoemde instellingen en benoemd op persoonlijke titel:

1. IJsclub “de Lege Wâlden”

2. Uitvaartvereniging “de laatste eer”

4. CBS “it Twaspan” Terkaple

5. Damclub

6. Ouderengymnastiek “MBVO”

7. Sportvereniging “UTY”

8. Kinderopvang “de Kealle Pôle”

9. Vogelwacht “de trije doarpkes”

10. Ouderensociëteit

11. Plaatselijk Belang “de twa doarpen”

12. Prot. Gemeente Terkaple

 

Reserveren:

Wilt u gebruik maken van de sportzaal of een van de zalen van ons dorpshuis, dan kunt u contact opnemen:

 info@itheechein.nl

 

Tarieven zaalhuur :

Zaal 1 (peuterzaal), dagdeel € 14,50

Zaal 2 (kleine zaal), dagdeel € 20,00

Zaal 3 (kleine zaal), dagdeel € 20,00

Zaal 2 & 3 gecombineerd € 35,00

Zaal 4 (sportzaal), per uur € 14,50 *voor sportverenigingen gelden speciale tarieven

Sportzaal, dagdeel € 57,00

Gebruik alle zalen, dagdeel € 84,00

Gebruik alle zalen, per dag € 170,00

Gebruik podium, geluidsinstallatie en aankleding grote zaal (blauwe gordijn en plafonddoek), per item € 10,25

 

Dagdelen lopen van: morgen 08.00 – 12.00 uur

middag 13.00 – 17.00 uur

avond 19.00 – 23.00 uur