Agenda:

08 - 09 - 2018Oud papier
   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
A.E.D.


De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Vereniging voor Plaatselijk Belang Terkaple Akmarijp 

 

DOELSTELLING 

De algemene leefbaarheid in de dorpen waarborgen en vergroten.

WIE?
De vereniging bestaat uit de volgende bestuursleden: 

Binne Jan Kramer interim voorzitter
Lykele Hoekstra penningmeester
Carla Krans-Platzer secretaris  
Jan Jonkman algemeen lid
Nantko Schanssema algemeen lid  


TAKEN?

Elk bestuurslid heeft een eigen takenpakket. Hieronder staan de verschillende taken zodat u weet wie u kunt benaderen met een specifieke vraag.

Schoolgerelateerd

vacature
Zwemplek vacature
Havenmeester/ligoevers
Financien
Wegen, wandel- en fietspaden
Openbaar vervoer
Secretariaat
Website/earrebarre
Himmeldei Nantko
Dorpsfeest Nantko
Speeltuin onderhoud Binne Jan
Wandeling excursie Binne Jan
Algemene zaken Binne Jan

 

HOE?
We houden ons o.a. bezig met de orde en netheid in de dorpen en hebben regelmatig contact met gemeente de Friese Meren over allerhande zaken in de dorpen.

DORPSVISIE

In 2007 is een lange termijn dorpsvisie ontwikkeld en gepresenteerd. Hieruit zijn vier werkgroepen ontstaan die aan de weg timmeren om het nog leuker te maken in onze dorpen. Zijnde:
1. Jongeren / jeugd
Opdracht: zorg door middel van het organiseren van jeugdactiviteiten dat de jeugd betrokken blijft / wordt bij de dorpen. De jeugd heeft inmiddels al vele activiteiten georganiseerd. Zie ook weblog jongeren.

2. IJsbaan
Opdracht: ontwikkel een goede locatie voor een nieuwe ijsbaan in of bij de kern van Terkaple of Akmarijp. De eerste ontwerpen zijn ondertussen gepresenteerd.

3. Fiets- wandelrondje en zwemplek
Opdracht: ontwikkel wandel- of fietsmogelijkheden in of rond de dorpen, zo mogelijk met recreatieve voorzieningen zoals een zwemstrandje en/of picknickbankjes.
- Wandelrondje: Samen met Landschapsbeheer Fryslan worden diverse mogelijkheden onderzocht.

- Zwemplek: De benodigde vergunning is binnen en nu moet er een goedkeuring van het college van B&W komen, inclusief toestemming van de eigenaar van de grond (lees: de gemeente) en het recht van opstal. Ook is de werkgroep druk bezig met het verzamelen van aanvullende financiële middelen en de fysieke materialen.

4. Speeltuin
Het uitbreiden en verbeteren van de bestaande speeltuin aan de Buorren in Terkaple en het geschikt maken voor minder valide kinderen.
De Speeltuin is ondertussen geheel gerealiseerd!!

 

ACTUALISATIE DORPSVISIE

Het is de bedoeling om op termijn de dorpsvisie te actualiseren, wie doet er mee?
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het PB (Margriet).

WAT DOEN WE NOG MEER?
We vergaderen ca. 7 keer per jaar, hebben contact met de gemeente, we zijn intermediair tussen dorpsbewoners en (lokale) overheid. Ook houden wij ons bezig met praktische zaken zoals beheer van de ligoever in Terkaple. Elk voorjaar hebben we een algemene ledenvergadering in het dorpshuis MFS It Heechein te Terkaple.

 Andere activiteiten van Plaatselijk Belang zijn:

Toneelavond

Beheer speelterrein

Himmeldei

Natuur excursie

Dorpsfeest

Defibrilator / AED

Bestemmingsplan

Jaarlijks rondje met B&W, (co organisatie)

Sutelaksje Fryske Boeken

Jaarlijks rondje met Gemeentelijke technische kommissie

Woningbouw

etc.

Openbaar vervoer 

 

 Heb je zin om samen met ons dingen te organiseren, laat het ons dan weten, we hebben ieders hulp nodig.