Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Oare tiden voorwoord
Oare tiden aflevering 1
Oare tiden aflevering 2
Oare tiden aflevering 3
Oare tiden aflevering 4
Oare tiden aflevering 5
Oare tiden aflevering 6
Oare tiden aflevering 7
Oare tiden aflevering 8
Oare tiden aflevering 9
Oare tiden aflevering 10
Oare tiden aflevering 11
Oare tiden Triennen van Eagmaryp


Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Aflevering 10:

De Kerk van Akmarijp.

 

Op de tekening hieronder ziet men de vroegere

kerk van Akmarijp, getekend door J.

Stellingwerf in 1722. Deze kerk stond op de

plek van de huidige klokkenstoel.

De kerk was gewijd aan Sint Gertrude. De

klok die in de toren hing en die nu in de

klokkenstoel hangt, is gegoten in 1545 door

Johannes Tersteghe. Op de klok staat een

opschrift in het Latijn, dat betekent: “Maria is

ten hemel opgenomen. De engelen verblijden

zich; lovende prijzen zij de Heer – 1545”.

De kerk heeft bestaan tot ±1749. Dan maakt

een zekere Burmania in het Geografisch

Woordenboek de aantekening: “hier is de kerk

weggebroken”.

De toren heeft het langer volgehouden; die is

afgebroken in 1844. In januari van dat jaar

wordt de grote toren voor afbraak verkocht en

de klokkenstoel aanbesteed. De afbraak brengt

meer geld in het laadje dan de nieuwe

klokkenstoel kost, dus de dorpen verdienen er

aan.

Akmarijp was vóór de hervorming van

Frieslân (1580) een eigen parochie, met een

eigen pastoor. In 1543 leest men b.v. over

pastoor Anna Siblaz, of zoals wij

tegenwoordig zouden zeggen: Anne Sibles, die

met behulp van twee kerkvoogden het bezit

van de parochie aangeeft.

Uit de opbrengsten daarvan moest o.a. de kerk

onderhouden worden. Zo geven zij met hun

drieën als bezit aan: 10 p.m. (= pondemaat)

“meedlandes” in “Sante Johannes Scharren”

met het oosteind op de “Gauswal” en de

westzijde op de “Delftwal”.

Hier zijn de vaarten Geeuw en Dolt in te

herkennen. Deze kerkelijke bezittingen zijn

beschreven in de beneficiaalboeken. Daar

staat over Akmarijp beschreven:

“Ackmaryp: groetheit en de jaarlicxe

waardien van de beneficien ende

kerckegoederen, geleghen in

Uuytingeradeel”. Verder werd nog

genoemd als bezit: “tot de kerck behooren

34 pondemaat waarvan de huur bedraagt 7

tot 12 stuivers per pondemaat”. Pastoor is

zelf ook boer; hij gebruikt 54 pondemaat.

De kerkelijke band tussen Akmarijp en

Terkaple bestaat al heel lang; in 1604 wordt

al een gemeenschappelijk avondmaal

gehouden.

Dan nog even over het bijzondere hek dat

vandaag de dag de toegang vormt naar de

klokkenstoel en het kerkhof. De kruk van

dat hek is een slang en aan weerskanten is

het hek versierd met symbolen betreffende

de kringloop en de vergankelijkheid van het

leven: de uil tussen de lauwerkransen

(menselijke wijsheid), de zandloper met

vlerken of vleugels (de tijd vliegt voorbijvergankelijkheid),

de zeisen (de dood, het

afgemaaide leven), de toortsen naar beneden

gericht (zodat ze niet willen branden, het

vuur dooft), de slang met de staart in de bek

(het eeuwigheidssymbool). Als u dit nog

nooit hebt bekeken, zou ik zeggen, loop er

eens naar toe, het is zeker de moeite waard.