Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Oare tiden voorwoord
Oare tiden aflevering 1
Oare tiden aflevering 2
Oare tiden aflevering 3
Oare tiden aflevering 4
Oare tiden aflevering 5
Oare tiden aflevering 6
Oare tiden aflevering 7
Oare tiden aflevering 8
Oare tiden aflevering 9
Oare tiden aflevering 10
Oare tiden aflevering 11
Oare tiden Triennen van Eagmaryp


Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Aflevering 1:

Geschiedenis van “de Lege Wâlden”

De initiatiefnemers van dit blad hebben mij gevraagd een rubriek te verzorgen over met name

de geschiedenis van deze streek. Ik heb hier wel interesse in en zal proberen elke keer een

kleine bijdrage te leveren.

Het is natuurlijk een feit dat beweringen over heel lang geleden nooit met zekerheid vast te

stellen zijn; het blijven altijd waarschijnlijkheden, omdat er niets op schrift over is vastgelegd.

Toch kan men door bodemvondsten en opgravingen veel aan de weet komen.

Het blijkt dat bijna de gehele Lege Wâlden, de naam komen wij later op terug, uit veengrond

bestaat. Het aparte is dat onder die veengrond, op het zand, men veel hout vindt (op ongeveer

2m diepte). Voor een groot deel grote grenen en vurenhouten boomstammen, vaak nog in

goede staat. Er staat beschreven dat uit sommige boomstronken de hars nog uitdrupte als men

ze verbrandde.

In de vorige eeuwen, b.v. de 18e en 19e eeuw zijn uit de Goïngarijpster Poel en het

 Sneekermeer meerdere keren stukken hout en boomstronken boven water gehaald.

Snoekbaarsvissers mogen vandaag de dag nog heel graag “op de stobben fiskje” – op de

stronken vissen, zoals men zegt. Stobbe = stronk.

Het hout werd in vorige eeuwen opgedregd, gedroogd en als brandstof, of als het nog hele

gave stammen betrof, als damlegger gebruikt.

Op veel plaatsen in ons gebied is het zo, dat als men met een grondboor het zand opzoekt,

men heel vaak net boven het zand in hout terechtkomt. Het boren gaat dan een stuk

moeilijker. Ook bij graafwerkzaamheden tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’60 van de

vorige eeuw kwamen veel boomstronken naar boven in dit veengebied. Datzelfde gebeurde

ook jaren geleden al bij het turfgraven. Denk maar eens aan de naam “Stobbegat” , de oude

naam van Vegelinsoord.

Piter Westra, schoolmeester in “Gonryp”, heeft in 1857 op verzoek van het “Friesch

Genootschap” een beschrijving van dit dorp gegeven. In deze beschrijving komen ook de

grote boomstammen voor die, vaak na stormen, opgevist werden uit de poel.

In de volgende aflevering zal ik proberen hier een verklaring voor te geven.

A. Boersma