Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Oare tiden voorwoord
Oare tiden aflevering 1
Oare tiden aflevering 2
Oare tiden aflevering 3
Oare tiden aflevering 4
Oare tiden aflevering 5
Oare tiden aflevering 6
Oare tiden aflevering 7
Oare tiden aflevering 8
Oare tiden aflevering 9
Oare tiden aflevering 10
Oare tiden aflevering 11
Oare tiden Triennen van Eagmaryp


Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Aflevering 11:

De kerk van Terkaple

De vorige keer hebben we wat over de

vroegere kerk van Akmarijp verteld. Nu is

de kerk van Terkaple aan de beurt. En dan

niet de huidige kerk, maar zijn voorganger;

hieronder te zien op een tekening van J.

Stellingwerf uit ±1722. Deze tufstenen

kapel moet gebouwd zijn omstreeks het jaar

1200. Of dit dezelfde kapel is die Terkaple

zijn naam gegeven heeft, is niet bekend.

Ter-kaple betekent “bij de kapel”. In oude

geschriften en op kaarten wordt Terkaple

ook wel “Capella” genoemd.

De kapel was gewijd aan de heilige

Margaretha. Elk dorp had indertijd zijn

eigen dorpsheilige of patroon, die men

aanriep in gebeden en om bescherming

vroeg bij rampen. Voor Terkaple was dit de

patrones Margaretha. De klok die nu nog in

de toren hangt, heeft als inscriptie: “bid

voor ons, zalige, heilige Margaretha; de

Heer Eema, pastoor toen ter tijd, Tjepke,

ingezeten, in het jaar des Heeren 1472”.

Pastoor Eema is slechts een voornaam; hij

zou nu Ime of Yme geheten hebben.

Het oude kerkje was prachtig beschilderd

met 18 plafondschilderingen. Deze

schilderingen zijn allemaal uitgebreid

beschreven en getekend in 1853, vlak

voordat de kerk afgebroken is. De

tekeningen liggen nu in het Fries Museum

in Leeuwarden.

 

 

 

Het zijn bijbelse voorstellingen, zoals: het

laatste avondmaal, de kus van Judas, Jona die

uit de walvis komt, Abraham en Izaäk. Verder

de apostelen Petrus, Paulus, Andreas, Thomas.

Ook staat Margaretha afgebeeld, de patrones

van Terkaple. De schilderingen zouden dateren

uit de 1e helft van de 16e eeuw, toen

waarschijnlijk een grote renovatie van de kerk

heeft plaatsgevonden. Ze zijn voor het

overgrote deel betaald door de families Oenema

en Roorda die een voorname rol speelden in

Terkaple. Hun familiewapens waren dan ook

afgebeeld bij de plafondschilderingen, evenals

de wapens van Fryslân en andere financiële

donateurs zoals de families Jongema, Galama

en Walta.

Ook zijn hun namen vandaag de dag terug te

vinden op de grafstenen in de vloer van de

kerk. Deze grafstenen lagen ook al in de oude

kerk. De grootste steen is van Douwe van

Roorda en zijn vrouw Elisabeth de Borghreef

(1610). Een andere steen stamt uit 1570 en

vermeldt het sterven van Kempo van Oenema

en “anno 1533 den 21 augusti sterf die eedele

juffrou Doutye van Oenema”. De oudste steen

die hier moet liggen, maar niet te zien is (hij

ligt waarschijnlijk onder de vloer bij de

preekstoel), stamt uit 1485, heeft de vorm van

een doodskist en heeft als opschrift: “in het

jaar ons Heren 1485 do staerf Tyepke Onamen,

op Maydey. Biddet foer die syel en Pater

noster”.

De Terkaplester kerk is afgebroken in 1854. De

kerk werd te duur in onderhoud. Een

advertentie uit de Leeuwarder Courant van 21

april 1854 zegt het volgende: “uit de hand te

koop: eene aanzienlijke partij tufsteen,

ongeveer 70 last grof wrak en 20 last fijne

keizel, liggende te Terkaple, geschikt om te

water vervoerd te worden. Te bevragen bij J.H.

Hilverda te Terkaple”.