Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
jaargang 1, nummer 1, 3e kwartaal 2003
jaargang 1, nummer 2, 4e kwartaal 2003
jaargang 1, nummer 3, 1e kwartaal 2004
jaargang 1, nummer 4, 2e kwartaal 2004


Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Beste dorpsgenoten,

 De tiid hâldt gjin skoft en het zomernummer van de Earrebarre ligt al weer bij u in de brievenbus.

Een beetje een tussennummer. De activiteiten van seizoen 2003/2004 lopen op zijn eind en de voorbereidingen voor seizoen 2004/2005 zijn in volle gang. Eén van de laatste activiteiten van seizoen 2003/2004 is de excursie naar de blaugerzen op zaterdag 5 juni a.s. voor inwoners van Akmarijp, Terkaple en Goingarijp. Zeer de moeite waard! Dit redactielid wordt in de Maaitiid altijd wat lyrisch over onze woonomgeving. Het frisse jonge groen, de vogels druk in de weer voor en met het nageslacht, de bermen vol met fluitekrûd, weer zeiltjes op de Poelen en het Snekermeer. Mensen, geniet ervan!

WIST U DAT...

  • De Tryater uitvoering van Yerma op 8 april jl. een groot sukses was? De sportzaal was geheel omgebouwd tot theater met een tribune voor ongeveer 100 mensen. Deze tribune zat bijna vol. Yerma was een stuk boordevol emoties; van diep tragisch tot dolkomisch. Het publiek heeft genoten van dit optreden.
  • De op 17 april gehouden Moai-guod-merke een netto opbrengst had van € 1.000,--? Dat die opbrengst geheel ten goede komt aan MFS It Heechein? Dat we heel mooi weer hadden die dag?
  • Er in april gecollecteerd is voor de Hartstichting? Dat deze collecte ondanks alle negatieve berichten toch nog een opbrengst kende van € 405,30. Alle gulle gevers hartelijk dank!
  • Dat toneelvereniging “De Lege Wâlden” op 24 april haar 25-jarig jubileum vierde? Alle clubs en verenigingen uit onze dorpen waren uitgenodigd voor dit feest, alsmede ook alle oud-spelers. Het werd een gezellige middag met veel foto’s en een hapje en een drankje.
  • Dat de door UTY georganiseerde Kuiertocht op 8 mei weer een groot aantal deelnemers telde die een mooie tocht hebben gelopen? Een verslag vindt u elders in dit blad.
  • Dat er sommigen zijn die hun mobiele telefoon niet uitzetten tijdens de kerkdienst, zodat de dienst moet worden stilgelegd als het ding ergens in de tas begint te rinkelen? Dat met het schaamrood op de kaken de tas moet worden geleegd op zoek naar het herriemakende apparaat.