Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
jaargang 1, nummer 1, 3e kwartaal 2003
jaargang 1, nummer 2, 4e kwartaal 2003
jaargang 1, nummer 3, 1e kwartaal 2004
jaargang 1, nummer 4, 2e kwartaal 2004


Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Beste dorpsgenoten,

Het nieuwjaar is alweer een tijdje begonnen. We zien - door het zachte weer - de sneeuwklokjes alweer te voorschijn komen. In plaats van dikke pakken sneeuw en mooi schaats-ijs hebben we te maken gehad met storm en regen.

Albert Hofstra, de expert op dit gebied, meldt ons dat er deze winter zeker géén elfstedentocht meer komt. Heel jammer! Verder verwacht Albert een warme zomer, maar dat ligt nog ver voor ons.

Nu even iets anders. Naast de naam van ons krantje ziet u nu ook ons mooie nieuwe logo. Dit is een ontwerp van Jan Jurjen van der Meer en daar willen we hem dan ook hartelijk voor bedanken.

Als u ideeën heeft voor het krantje, een stukje wilt schrijven, een advertentie wilt plaatsen of misschien een donatie wilt doen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld, dat spreekt vanzelf, want “de Earrebarre” wordt niet alleen vòòr maar ook dòòr de mensen uit ons tweelingdorp gemaakt.

De redactie

MOAI GUOD MERKE-GEDICHT

Sneon 17 april is der dus wer in ‘mooi guod merke’ ofwol in rommelmerke. De redaksje fûn in gedicht dat der wol mei te krijen hat. De titel fan it gedicht is ‘rommelmerk’.

Wolst noch klappertosken hawwe

Of in frisseltsje wyld hier?

Soe in stiifkop dy wol passe

Of in kniesear foar de sier?

Sochst allang in poehamakker,

Poerlegrap of poepetoer,

Of woest noch in nije skytbroek,

Stoute skuon binn’ek net djoer.

Hingelliven, dangelgatten,

Hikkebik of bonkerak,

Alles kinst hjir samar keapje,

Fynst it hjirre mei gemak.

Sjoch, der hast in ribbekastke,

Hearken ek in rabbelsek.

Moatst ris sjen, in treuzelbûse,

snotterpotsjes, ek net gek.

In genot sa’n merke mei rommel,

Ast soks no ris keapje koest.

Bliuwt fansels dan wol de frage

Ast sa lokkich wurde soest.

 

Ut: ‘Smoarge smjirkerts’, fan Jelle Bangma