Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


05 - 10 - 2016 - Wijkschouw en voorgenomen acties


Wijkschouw
De jaarlijkse wijkschouw met gemeente DFM heeft inmiddels plaats gevonden, op 27 mei 2016. Onderstaand verslag met voorgenomen acties ontvingen wij van de gemeente DFM.

 

Locatie

Knelpunt

Actie door Gemeente

Datum afhandeling

Terugkoppeling

1

Langedyk

Takken en twijgen over fietspad en de weg

 

 

 

Zijn knotwilgen. Hadden er in de winter af gemoeten, maar toen
was er meer werk dan tijd en zijn er keuzes gemaakt. Er zal worden

bekeken of  het binnenkort machinaal kan.                            

 

 

2

Langedyk en over de brug van Akmarijp tegenover Brink

Vuilcontainers staan op de weg

 

 

 

De containeropstelplaatsen worden momenteel geïnventariseerd.

Dit moet nog in Akmarijp/Terkaple.

 

 

3

Skutmakkerspolle, bij Jaap Bosma, pad tussen Bosma en speeltuin.

Fietspad is gevaarlijk: te smal en dicht bij de sloot

 

 

Het is altijd een soort doorsteekje geweest. Er wordt uitgezocht

of dit een officieel fietspad is.                                              

 

 

4

Voet/fietspad vanaf brug Akmarijp richting afslag Terkaple

Voet/fietspad is verzakt en tegels liggen wel 5 cm uit elkaar

 

 

Is geen fietspad, maar een voetpad. Aan een voetpad worden
andere eisen gesteld dan aan een fietspad. Voldoet aan de eisen.
Geen actie.

 

 

5

Weg achter bij Lammert Haven

Weg zakt weg in de sloot

 

 

 

Is vorig jaar bij de wijkschouw ook naar gekeken. Weg voldoet aan
de eisen (er zitten geen grote gaten in of zo), zeker gezien de
belasting van de weg. Geen actie.

 

 

6

Dolten

 

 

 

 

 

Gemeente heeft hier een gronddepot, dat ’s zomers begroeit met distels

De grond zal ter plaatse worden verwerkt.
Distels worden verwijderd.           

 

 

7

Blauwgerzen

Weg bij Blauwgerzen is asfalt uitgespoeld

 

Is opgevuld met koud asfalt.

 

 

8

div. bermen

Parkeren van landbouwvoertuigen in de berm

 

 

Foto’s gemaakt en navragen bij VVH.

Is er verschil tussen binnen en buiten de bebouwde kom?                               

 

 

 

 

 

  Terug