Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


03 - 07 - 2016 - Bestemmingsplan Oenemawei 1


Het ontwerp-bestemmingsplan Oenemawei 1 is vanaf vrijdag 17 juni voor zes weken ter inzage. Hierover is reeds

gepubliceerd op de gebruikelijke website www.officielebekendmakingen.nl.

In een eerdere fase hadden we het voorontwerp-bestemmingsplan, waarop diverse inwoners van Terkaple een zienswijze hebben ingediend. In dit ontwerp-bestemmingsplan staat ook beschreven hoe er is omgegaan met de ingediende zienswijzen.

In het ontwerp-bestemmingsplan is namelijk een “reactienota zienswijzen” opgenomen en is het plan ten opzichte van het voorontwerp op diverse punten aangepast.

Ook op het ontwerp-bestemmingsplan kunnen weer zienswijzen worden ingediend. Dit kan tot uiterlijk 28 juli 2016.

Deze zienswijzen worden verwerkt in een reactienota aan de raad. De raad zal vervolgens het bestemmingsplan vaststellen.

Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden nog gedurende zes weken in beroep gaan bij de Raad van State.

  Terug