Agenda:

10 - 03 - 2018J&M Teaterwurk met "Bokwert"
12 - 04 - 2018Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Nieuws


Wanneer u meer wilt weten over een van onderstaande onderwerpen, klikt u op de desbetreffende link.

02 - 12 - 2017 - uitslag sinterklaasloterij 1 december 2017  Lees verder

01 - 12 - 2017 - sinterklaasfeest 2017

Jongens en meisjes tot 12 jaar: het is weer zo ver. Jullie kunnen donderdag 30 november om 12 uur je schoen opzetten in MFS It Heechein. Vrijdag 1 december vanaf 19.00 uur kun je de schoen dan weer ophalen.

  Lees verder

21 - 11 - 2017 -  Lees verder

09 - 03 - 2017 - Bericht van de gemeente: Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

Wilt u met andere inwoners wat doen om uw buurt, dorp of regio vooruit te helpen? Provincie Fryslân zoekt initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) helpt de provincie deze ideeën te uit te voeren.

  Lees verder

09 - 03 - 2017 - Van de gemeente: notitie inzake gaswinning en de activiteiten daaromheen.  Lees verder

09 - 03 - 2017 - Van de gemeente: Gemeente wil niet meewerken aan gaswinning  Lees verder

05 - 12 - 2016 - Uitslag Sint Loterij: nog drie prijzen af te halen

Er zijn nog drie prijzen van de Sinterklaasloterij niet afgehaald. Gezien de houdbaarheid van de prijzen vragen wij de personen die in het bezit zijn van de loten nr. 463, nr. 126 en nr. 98 voor zaterdag 10 december contact op te nemen met Irma 0566-68949

  Lees verder

05 - 10 - 2016 - Wijkschouw en voorgenomen acties

De jaarlijkse wijkschouw met gemeente DFM heeft inmiddels plaats gevonden, op 27 mei 2016. Onderstaand verslag met voorgenomen acties ontvingen wij van de gemeente DFM.

  Lees verder

03 - 07 - 2016 - Bestemmingsplan Oenemawei 1

Het voorontwerp bestemmingsplan Oenemawei 1 Terkaple is aangepast en nu ontwerp bestemmingsplan. Deze hernieuwde versie is ter inzake, bezwaren kunnen tot 28 juli 2016 worden ingediend.

  Lees verder

29 - 06 - 2016 - archeologisch onderzoek Roordahiem

De gemeente is bezig met de realisatie van het bestemmingsplan ten behoeve van een aantal woningen aan de Roordahiem in Terkaple.

  Lees verder

11 - 04 - 2016 - Oud IJzer inzameling Europa Kinderhulp  Lees verder

31 - 03 - 2016 - Veenweidevisie /Feangreidefisy

De provincie en het waterschap hebben de veenweidevisie opgesteld en houden daar op 6 april een bijeenkomst over. Bijgaand treft u de uitnodiging aan.

  Lees verder

31 - 03 - 2016 - Wijkschouw: onderwerpen/knelpunten aangeven

Binnenkort zal de wijkschouw van de gemeente plaatsvinden onder begeleiding van Jan Jonkman. Graag voor 14 april knelpunten aandragen bij Jan. Zijn telefoonnummer: 0618011449

  Lees verder

10 - 03 - 2016 - Himmeldei vrijdag 18 maart

Op vrijdag 18 maart is het weer himmeldei. Vrijwilligers kunnen zich verzamelen om 12.30 bij de school in Terkaple. De oudste kinderen van de school doen mee, vrijwilligers zijn van harte welkom.

  Lees verder

20 - 02 - 2016 - Ôfsluter kursus Frysk skriuwen  Lees verder

07 - 02 - 2016 - Dorpsvisie 201 2016

Op onderstaande link treft u de complete dorpsvisie aan.

  Lees verder

02 - 02 - 2016 - Oud Papier

Door miscommunicatie met de Omrin stond er afgelopen vrijdag 29 januari geen oud papier container bij school. A.s. vrijdag 5 februari zal de container er wél staan.

  Lees verder

24 - 01 - 2016 - It gong oan op 'e Blaugerzen  Lees verder

24 - 01 - 2016 - Filmhuis Joure  Lees verder

13 - 01 - 2016 - Iisklup De Lege Wâlden

Op vrijdag 22 januari: jaarvergadering Iisklup met Iisgames na, om 20.00 uur in het MFS.

  Lees verder

13 - 01 - 2016 - DFM Op Glas in MFS

Op 14 januari om 20.00 informatieavond DFM Op Glas in het MFS.

  Lees verder

20 - 12 - 2015 - Kerstbomen verkoop opbrengst

De door het PB georganiseerde kerstbomen verkoop heeft € 105,00 euro opgeleverd voor de Stichting Pema. Alle kerstbomen zijn verkocht. De opbrengst is ondertussen aan Piet overhandigd. Alle kopers heel erg bedankt.

  Lees verder

07 - 12 - 2015 - Glasvezel in onze dorpen: informatie op kerstmarkt

Tijdens de kerstmarkt op 11 december in het MFS zal er op initiatief van het PB ook een standje staan met voorlichting over de plannen rond een glasvezelnet. Meer informatie kunt u vinden op de website: http://dfmopglas.nl

  Lees verder

28 - 11 - 2015 - uitslag loterij Sinterklaas

Er liggen nog enkele lekkere eetbare prijzen te wachten op hun eigenaar.

  Lees verder

27 - 11 - 2015 - Aankomst Sint en Piet!  Lees verder

26 - 11 - 2015 - Kerst verkoop Bloemerstee  Lees verder

25 - 11 - 2015 - Programma ouderensociëteit Goingarijp, Akmarijp en Terkaple 2015-2016  Lees verder

08 - 11 - 2015 - Nieuws van PB: de kerstbomenverkoop

Kerstbomen verkoop. Net als voorgaande jaren verkoopt het PB kerstbomen in december. Dit jaar bij het MFS, samen met de kerstmarkt van de 'Keallepôle'. Datum 11 december. Tijd van 17.00 tot 21.00. De opbrengst dit jaar is voor project 'Pema'.

  Lees verder

08 - 11 - 2015 - Nieuws van PB: de dorpsvisie

Dorpsvisie. De uitkomsten van de gesprekken zijn verzameld en uitgewerkt in een document. Hiervan krijgt u een presentatie op 4 februari 2016 in het MFS om 20.00.

  Lees verder

08 - 11 - 2015 - Nieuws van het PB : De Algemene Ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering De ALV vindt dit jaar plaats op 24 maart 2016 om 20.00 in het MFS.

  Lees verder

04 - 11 - 2015 - Onderhoud riolering

Vandaag is de gemeente begonnen met het reinigen van de rioolpersleiding vanaf Snikzwaag richting de kern van Terkaple. Zie de bijgaande informatietekst.

  Lees verder

01 - 11 - 2015 - van het PB: vrijwilliger gezocht voor speeltuin

De gemeente maait het gras in en rond de speeltuin. De randjes rond/onder de speeltoestellen dienen we zelf bij te houden. Wie wil dat de komende jaren doen ?

  Lees verder

03 - 09 - 2015 - Geel zand gratis af te halen

Op het sportveld ligt nog geel zand van het dorpsfeest. Dit is gratis af te halen door de liefhebber

  Lees verder

30 - 08 - 2015 - Nieuws van het Plaatselijk Belang

In het bestuur van het Plaatselijk Belang vindt een tijdelijke wijziging plaats.

  Lees verder

03 - 08 - 2015 - Voorontwerp bestemmingsplan Terkaple - Oenemawei

Met ingang van 31 juli 2015 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Terkaple - Oenemawei 1 met bijbehorende stukken ter inzage.

  Lees verder

01 - 06 - 2015 - Katje gevonden!  Lees verder

19 - 05 - 2015 - Uty dames kampioen!  Lees verder

10 - 04 - 2015 - Foto's Paasvuur  Lees verder

08 - 04 - 2015 - Feest DE  Lees verder

08 - 04 - 2015 - Oud ijzer voor Europa Kinderhulp  Lees verder

30 - 03 - 2015 - Opening schoolplein en zwemplek  Lees verder

29 - 03 - 2015 - Taal en rekenen in de buitenlucht  Lees verder

28 - 03 - 2015 - Europa kinderhulp 2015  Lees verder

18 - 03 - 2015 - Vrijdag 20 maart: opening zwemplek!  Lees verder

05 - 03 - 2015 - Kookworkshop met Mama Mascha  Lees verder

28 - 02 - 2015 - Flevonice was super!!!  Lees verder

25 - 02 - 2015 - Informatie en bestelformulier over het boek Bylden fan myn bernejierren

Hier kunt u een bestelformulier downloaden

  Lees verder

17 - 02 - 2015 - nieuws over "de 14 van Terherne"  Lees verder

09 - 02 - 2015 - 1 maart reünieoptreden in Heeren van Terkaple  Lees verder

09 - 02 - 2015 - 21 februari naar Flevonice  Lees verder

30 - 01 - 2015 - Weggeefhoek Akmarijp,Goingarijp, Terherne en Terkaple  Lees verder

22 - 01 - 2015 - Ledenvergadering Iisklup De Lege Wâlden  Lees verder

20 - 01 - 2015 - Jubileum Jan Arendz en Marijke Geertsma

U kunt alvast kaarten bestellen

  Lees verder

13 - 01 - 2015 - Van het PB: Snel internet Terkaple & Akmaryp via glasvezel

Op dit moment is PB in samenwerking met Snikswaag en enkele andere dorpen in de gemeente in gesprek om te onderzoeken of het mogelijk is om glasvezelaansluiting mogelijk te maken in onze dorpen. Een en ander lijkt op termijn realiseerbaar.

  Lees verder

11 - 01 - 2015 - Foskah is vermist

Foskah is al een aantal dagen vermist

  Lees verder

10 - 12 - 2014 - Foto's Sinterklaasfeest MFS  Lees verder

10 - 12 - 2014 - Tweedaags biljarttoernooi Terkaple 2014  Lees verder

09 - 12 - 2014 - Carbid schieten toegestaan na aanmelden

De burgemeester heeft het besluit genomen om het gebruik van carbid op oudejaarsdag als traditie in ere te houden. Samengevat komt het op het volgende neer: Carbid schieten wordt toegestaan op aangewezen plekken op oudejaarsdag van 10.00 – 17.00 uur en

  Lees verder

09 - 12 - 2014 - Feangreidefisy - Veenweidevisie

Onlangs presenteerde de provincie Fryslan de lange termijnvisie over het veenweidegebied. Eén en ander heeft grote gevolgen voor de Lege Wâlden, met name voor de agrarische sector, de burgers en de Nutsbedrijven

  Lees verder

09 - 12 - 2014 - Krystkuier

U kunt zich nu opgeven voor de Krystkuier

  Lees verder

09 - 12 - 2014 - Sfeer en Bloemen doet mee met kerstroute

Sfeer en Bloemen is helemaal in Kerstsfeer. Kom 13 december ook even langs

  Lees verder

05 - 12 - 2014 - Nieuwjaarsborrel voor dorpsbewoners  Lees verder

04 - 12 - 2014 - Coverband Dutch Roots bij De Heeren van Terkaple zaterdag 13 december  Lees verder

04 - 12 - 2014 - Kerstbuffet bij De Heeren van Terkaple  Lees verder

29 - 11 - 2014 - Uitslag Sinterklaasloterij

Enkele prijzen van de Sinterklaasloteri, waaronder een hoofdprijs, zijn nog niet opgehaald. Hier nogmaals de uitslag. U kunt uw loten nog controleren

  Lees verder

24 - 11 - 2014 - Kerstroute Terkaple zaterdag 13 december  Lees verder

24 - 11 - 2014 - Kerstmarkten in Terkaple

Zaterdag 13 december kunt u alle kerstinkopen doen in Terkaple

  Lees verder

04 - 11 - 2014 - Bezoekje brandweerkazerne 60+

Op 16 oktober bezochten de leden van de ouderensocieteit van Akmarijp, Goingarijp en Terkaple de brandweerkazerne in Joure.

  Lees verder

26 - 10 - 2014 - opgave voor de spokentocht

Jullie kunnen je opgeven voor de spokentocht

  Lees verder

23 - 10 - 2014 - wegafsluiting brug de Fjildwei te Akmarijp van 10 november tm 14 november

Mededeling van de gemeente: Vanaf maandag 10 november tot en met vrijdag 14 november wordt de Fjildwei te Akmarijp (ter hoogte van Fjildwei 28) afgesloten voor al het verkeer behalve fietsers en voetgangers in verband met onderhoudswerkzaamheden aan d

  Lees verder

07 - 10 - 2014 - Opgeven voor Bier en Blues

Vanaf nu kunt u zich opgeven voor de Proeverij van 25 oktober

  Lees verder

07 - 10 - 2014 - proef de kunst

op 17-18-19 oktober word "proef de kunst" gehouden in Terherne

  Lees verder

29 - 09 - 2014 - Nieuw in Fryslân

Nieuw in Fryslân Online chatten met hulpverleners

  Lees verder

29 - 09 - 2014 - Dorpsfeest!

De datum van het dorpsfeest 2015 is al bekend: het zal worden gehouden op vrijdag 26 juni, zaterdag 27 juni en zondag 28 juni.

  Lees verder

29 - 09 - 2014 - Ouders, opa's en oma's gezocht voor kinderboekenweek!  Lees verder

22 - 09 - 2014 - Mededeling van de afdeling ruimtelijk beheer van gemeente De Friese Meren

Binnenkort start er, in opdracht van de gemeente De Friese Meren, een inspectie van de rioolaansluitingen in Terkaple en Akmarijp.

  Lees verder

22 - 09 - 2014 - Nieuws van het PB: de verdwenen brievenbussen

Als PB hebben wij een formele klacht ingediend bij PostNL tegen het verdwijnen van de brievenbussen in Akmarijp en Terkaple. Ook meerdere inwoners hebben een klacht ingediend. Helaas hebben we hier geen reactie op gehad.

  Lees verder

22 - 09 - 2014 - Nieuws van het PB: de datum voor de kerstbomenverkoop is bekend

De kerstbomen verkoop voor dit jaar staat gepland op zaterdag 13 december. Het is vanaf 15.00 uur bij Doeke en Tineke. Nadere berichten volgen later.

  Lees verder

22 - 09 - 2014 - Redactieleden gezocht voor onze eigen website

De redactie van onze website bestaat nu nog uit Jan en Tony en Dick. Jan en Tony hebben zich jarenlang ingezet voor de website, maar willen nu een stapje terug gaan doen. De website moet zeker blijven dus zoeken we 1 of 2 dorpsgenoten voor de redactie

  Lees verder

22 - 09 - 2014 - Brug Heerenzijl voor verkeer gesloten op 29 september van 20.00 uur tot 23.00 uur

Het doorgaande wegverkeer zal op 29 september tussen 20.00 uur en 23.00 uur geen gebruik kunnen maken van de weg over de Heerenzijl brug. Deze wordt dan geheel afgesloten.

  Lees verder

13 - 09 - 2014 - Wie kan mij helpen ???

Wie kan Pieter Klanke helpen met zijn biografie over de familie Klanke uit Terkaple ?

  Lees verder

11 - 09 - 2014 - Asfalteringswerkzaamheden  Lees verder

03 - 09 - 2014 - Start volleybal seizoen 2014/2015  Lees verder

03 - 08 - 2014 - Opgave klompkesilen en barbecue  Lees verder

03 - 08 - 2014 - Kees, Hielke en Sietze  Lees verder

23 - 07 - 2014 - Zwemplek Terkaple gereed

De eerste foto's van de nieuwe zwemplek

  Lees verder

23 - 07 - 2014 - Bericht van PB: Wijkschouw Terkaple- Akmarijp 2014

Een aantal bestuursleden van het PB hebben op 15 juli een uitgebreid rondje gemaakt met vertegenwoordigers van de Gemeente de Friese Meren. De volgende punten zijn onder de aandacht gebracht.

  Lees verder

12 - 07 - 2014 - Troostfinale en afsluiting "Hol van de Leeeuw"

Vanavond om 21.00 uur opent het "Hol van de leeuw" nog één maal de deuren.

  Lees verder

08 - 07 - 2014 - Voortgang aanleg zwemsteiger

Nieuws van het plaatselijk belang: de werkzaamheden aan de zwemsteiger gaan waarschijnlijk eind van deze week (28) beginnen.

  Lees verder

08 - 07 - 2014 - Klacht indienen tegen verdwijnen brievenbus

Nieuws van het Plaatselijk Belang: onze brievenbus zijn verdwenen uit Terkaple en Akmarijp. Dat is niet goed voor de leefbaarheid in de dorpen. Een klacht tegen de verwijdering indienen kan zin hebben.

  Lees verder

07 - 07 - 2014 - Aanpak verkeersveiligheid bij komgrens Fjildwei in Terkaple

De gemeente de Friese meren neemt maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid bij de komgrens Fjildwei in Terkaple

  Lees verder

07 - 07 - 2014 - Vervanging van lantaarnpalen

De gemeente de Friese meren laat lantaarnpalen waarin asbest is verwerkt vervangen

  Lees verder

07 - 07 - 2014 - Welke bouwkavels zijn er in Terkaple ?

De gemeente de Friese meren heeft de bouwkavels van Terkaple op haar website geplaatst.

  Lees verder

23 - 06 - 2014 - Energie nieuws van Friese milieu federatie  Lees verder

17 - 06 - 2014 - Jeu de boulesbaan geopend

Vanaf nu iedere woensdagavond Jeu de Boulen

  Lees verder

28 - 05 - 2014 - Opening Jeu de Boulesbaan

Binnenkort feestelijke opening van de Jeu de Boulesbaan

  Lees verder

27 - 05 - 2014 - Motor-meeting Buorren 2  Lees verder

26 - 05 - 2014 - Hol van de Leeuw opent weer zijn poorten

Tijdens het WK zal het MFS weer worden omgetoverd tot "Hol van de Leeuw"

  Lees verder

21 - 05 - 2014 - Blacklight Volleyball Experience

Geef je nog snel op!!!!

  Lees verder

13 - 05 - 2014 - Voetbalfans opgelet!!  Lees verder

07 - 05 - 2014 - Oproep ! Oud IJzer inzameling voor Europa Kinderhulp  Lees verder

07 - 05 - 2014 - Blacklight Volleyball Experience  Lees verder

23 - 04 - 2014 - Zingen in kerkje Terkaple  Lees verder

15 - 04 - 2014 - Ledenvergadering PB word verplaatst

De ledenvergadering is verplaatst naar 1 mei 2014

  Lees verder

03 - 04 - 2014 - Theater op het water

Op vrijdag 4 April word aan boord van het grote schip, de Bald'r, Skin Skip gemaakt door Anja Steegstra, Piter Wilkens en Johannes Arendz.

  Lees verder

03 - 04 - 2014 - Agenda Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Op donderdag 17 April word de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang gehouden

  Lees verder

03 - 04 - 2014 - Bericht van het Plaatselijk Belang

Duurzame energie en voedselproductie in dorpen

  Lees verder

01 - 04 - 2014 - Cursus Optimist zeilen

Geef je snel op!

  Lees verder

29 - 03 - 2014 - Paasweekeinde in Terherne

Terherne staat in het paasweekeinde bol van de evenementen

  Lees verder

06 - 03 - 2014 - europa kinderhulp zoekt gastouders  Lees verder

16 - 02 - 2014 - Bericht van het PB

Inspraakprocedure voor natura 2000 gebied.

  Lees verder

06 - 02 - 2014 - Inschrijving 14 van Terherne

De inschrijving van de 14 van Terherne is begonnen

  Lees verder

06 - 02 - 2014 - Vrouwenmiddag in het MFS

Op zaterdag 29 maart word er een vrouwenmiddag gehouden in het MFS

  Lees verder

31 - 01 - 2014 - Coverband Dutch Roots bij de Heeren van Terkaple  Lees verder

30 - 01 - 2014 - Kerstbomenverkoop - geslaagd en gezellig!  Lees verder

14 - 01 - 2014 - Ledenvergadering Iisklup!

Ledenvergadering Iisklup met bonte-spelletjes-avond

  Lees verder

02 - 01 - 2014 - Geen kerstbomeninzameling in De Friese Meren

Dit jaar worden de kerstbomen niet door de gemeente opgehaald. Tevens vervalt de afval inzameling op 3 januari

  Lees verder

17 - 12 - 2013 - Uitnodiging biljarttoernooi

2 DAAGS BILJART TOERNOOI TERKAPLE 2013

  Lees verder

16 - 12 - 2013 - Pieter Jan Postma in de Volvo Ocean Race ?

Dit volgende bericht vonden we op NU.nl

  Lees verder

15 - 12 - 2013 - Snapshot Marrennijs

Bij de rubriek "Snapshot" worden komende maanden monumenten uit Skarsterlan in het zonnetje gezet. Deze maand waren de monumenten van Terkaple aan de beurt, mede door de rubriek "Oare Tiden"

  Lees verder

30 - 11 - 2013 - Uitslag Sinterklaasloterij

De winnaar van de hoofdprijs van de Sinterklaasloterij is nog niet bekend. Controleer hier uw loten

  Lees verder

19 - 11 - 2013 - Kerstboomverkoop voor het goede doel

Er worden ook dit jaar weer kerstbomen verkocht in het dorp voor het goede doel

  Lees verder

19 - 11 - 2013 - Afscheidsfeest de Tűzenpoat

Zaterdag 14 december zal een afscheidsfeest worden gehouden in de peuterspeelzaal

  Lees verder

31 - 10 - 2013 - Concert Bloemerstee Goingaryp op 17 november  Lees verder

29 - 10 - 2013 - Alvast post uit Spanje

Vandaag ontvingen we de eerste post uit Spanje. Voor jong en oud.

  Lees verder

29 - 10 - 2013 - Programma Ouderensoos 2013-2014

Het programma van de ouderensoos. Deze staat tevens vermeld onder "verenigingen, ouderensoos"

  Lees verder

29 - 10 - 2013 - Optreden van Tryater in Terkaple

15 februari 2014 zal Tryater optreden in het MFS met het stuk "Sterk Staaltsje"

  Lees verder

23 - 10 - 2013 - Opgeven voor de Spokentocht

Kinderen kunnen zich hier opgeven voor de Spokentocht van zaterdag 2 november as. Tevens zoeken we nog spoken/heksen en ander gespuis....Dus ook voor ouders en ouderen een heerlijke activiteit

  Lees verder

14 - 10 - 2013 - Jeugdactiviteiten in het dorp

Er worden dit najaar diverse jeugdactiviteiten georganiseerd in onze dorpen

  Lees verder

14 - 10 - 2013 - Feestelijke opening Kindercentrum

Op zaterdag 28 september was de officiele opening van het nieuwe kindercentrum "De Kealle Pôle" in Terkaple

  Lees verder

12 - 10 - 2013 - herfstactiviteit voor jong en oud

Op 19 oktober word een creatieve herfstmiddag georganiseerd

  Lees verder

04 - 10 - 2013 - Opgave voor wijnproefavond

U kunt zich opgeven voor de wijnproefavond welke wordt gehouden op 26-10-2013

  Lees verder

01 - 10 - 2013 - Erecode: Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust

Vanaf 1 oktober 2013 is er een erecode voor varen op de Friese meren van kracht

  Lees verder

24 - 09 - 2013 - Nieuws van de gemeente  Lees verder

22 - 09 - 2013 - Opening Kindercentrum

Zaterdag 28 september wordt het Kindercentrum geopend in het MFC it Heechein

  Lees verder

20 - 09 - 2013 - Foto's klompkesilen 24 augustus  Lees verder

16 - 09 - 2013 - Zeer geslaagde najaarsmarkt De Lege walden  Lees verder

10 - 09 - 2013 - Concert Us Lyts Doarpke  Lees verder

02 - 09 - 2013 - Najaarsmarkt in de lege Walden

Op 14 september zal er weer een najaarsmarkt worden gehouden Bij Betty

  Lees verder

26 - 08 - 2013 - opsporing verzocht

Oud- inwoners van Terkaple gezocht.

  Lees verder

24 - 08 - 2013 - Con Spirito oefent

Zondag 25 augustus repeteert Con Spirito op het voetbalveld

  Lees verder

11 - 08 - 2013 - Opgave voor klompkjesilen  Lees verder

28 - 06 - 2013 - Volleybalwedstrijd a.s

AFGELAST!!! BEACHVOLLEYBAL EVENT 29 JUNI 2013. ( i.v.m. te weinig deelname )

  Lees verder

20 - 06 - 2013 - De pen fan UTY  Lees verder

19 - 06 - 2013 - Midzomernachttoernooi

De trye Setter organiseert een midzomernachttoernooi

  Lees verder

17 - 06 - 2013 - Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen

Schrijf je in voor het Kampioenschap Klompkesilen

  Lees verder

15 - 06 - 2013 - Foto's van het dorpsfeest

De eerste foto's van het dorpsfeest staan in het foto-album

  Lees verder

15 - 06 - 2013 - "De vlag kan uit"

In Joure werd het enige echte Friese Koningslied gezongen voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima.

  Lees verder

14 - 06 - 2013 - koningsrit door de lege Wâlden

Kort maar krachtig bezoek van koningspaar aan de "lege wâlden"

  Lees verder

11 - 06 - 2013 - Oud ijzer inzameling voor het goede doel

Van 21 juni tot 1 juli word oud ijzer verzameld voor Europa Kinderhulp

  Lees verder

11 - 06 - 2013 - Beachvolleybal toernooi

Stel een team samen en Volleybal gezellig mee.

  Lees verder

05 - 06 - 2013 - Route van Koninklijke busrit door de "Lege Wâlden".

Tijd, plaats en route van de Koning en de Koningin op 14 juni

  Lees verder

24 - 05 - 2013 - Aanplanten van de Koningslindeboom  Lees verder

23 - 05 - 2013 - Bruisend, bloeiend en beeldend TAS weekend

Tuin en Atelier dagen in Skarsterlan

  Lees verder

26 - 04 - 2013 - Het wel en wee rond de Fabriek.  Lees verder

26 - 04 - 2013 - Tennisvereniging

Info omtrent de tennisvereniging

  Lees verder

02 - 04 - 2013 - Heerenzijl op Hea!

Het watersportseizoen is geopend. Hoe druk zal het zijn bij de Heerenzijl ??

  Lees verder

01 - 04 - 2013 - volleybal talent gezocht

Zowel jeugdige als senioren volleyballers gezocht

  Lees verder

27 - 03 - 2013 - Gastouder  Lees verder

27 - 03 - 2013 - Eervolle vermelding nieuw gebouw van het Fries Museum.  Lees verder

27 - 03 - 2013 - Ming en de Friese verzamelaars  Lees verder

27 - 03 - 2013 - Bijzonder testpanel Fries Museum: Akkrum is ús dorp  Lees verder

17 - 03 - 2013 - voorjaarsmarkt bij Betty  Lees verder

14 - 03 - 2013 - NLdoet. in Akmarijp

As zaterdag is het nationale vrijwilligersdag. Ook in Akmarijp hopen we op veel vrijwilligers uit de omgeving

  Lees verder

04 - 03 - 2013 - Die Rotgans is zo vervelend nog niet

In de volkskrant van 9 februari stond een heel artikel over de ganzen die we 's winters kunnen aantreffen in onze gebieden

  Lees verder

03 - 03 - 2013 - Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligersdag Earrebarredoarp "De Graverij"

  Lees verder

13 - 02 - 2013 - Gekke tafels in Princessehof

In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met Friese cultuurinstellingen ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’. Ook het Princessehof doet mee! Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, op vertoon van een pake of

  Lees verder

12 - 02 - 2013 - Nieuws van de Fugelwacht

Per ongeluk is er een foutje in de uitnodigingen voor de ledenvergadering geslopen. Zou dit onder het kopje nieuws kunnen worden vermeld? Bvd Sander

  Lees verder

10 - 02 - 2013 - De beamen fan Akmaryp  Lees verder

07 - 02 - 2013 - Een bericht van Plaatselijk Belang

Discussie openbaar vervoer

  Lees verder

02 - 02 - 2013 - stemmen op het zorggebaar

Lucie Sikkes heeft een zorggebaar ingediend bij "De Friesland zorgverzekeraar" De vijf zorggebaren met de meeste stemmen zal worden uitgevoerd. We kunnen allemaal Lucie helpen door op haar zorggebaar te stemmen

  Lees verder

01 - 02 - 2013 - Valentijnmenu bij De Heeren van Terkaple  Lees verder

30 - 01 - 2013 - Tryater met familie-voorstelling 'Stampot Schmidt'  Lees verder

29 - 01 - 2013 - Otter gesignaleerd in Terkaplester Puollen  Lees verder

23 - 01 - 2013 - Ledenestafette Iisklup De Lege Wâlden

Op vrijdag 25 januari om 19.30 uur: ledenestafette voor de leeftijd 12 tot 99.

  Lees verder

21 - 01 - 2013 - Schaatskoorts in Terkaple ??

Waar komen ineens al die mensen vandaan ??

  Lees verder

20 - 01 - 2013 - Schaatswedstrijden voor de jeugd op de Blaugerzen  Lees verder

17 - 01 - 2013 - It sil heve yn De Lege Wâlden!

Schaatswedstrijd voor alle kinderen van de basisschool.

  Lees verder

16 - 01 - 2013 - Een prachtige dag op de Blaugerzen  Lees verder

09 - 01 - 2013 - nijjiersrevu

efkes mei it muske op'e link knalle

  Lees verder

08 - 01 - 2013 - nieuwjaarsreceptie tennisvereniging

De uitnodiging is niet alleen voor leden, maar ook voor niet leden.

  Lees verder

19 - 12 - 2012 - Nieuws van het Plaatselijk Belang

Nieuws over de oud en nieuwviering op het sportveld

  Lees verder

18 - 12 - 2012 - Nieuws van het MFS  Lees verder

11 - 12 - 2012 - Kerstboomverkoop

Zolang de voorraad strekt nog kerstbomen

  Lees verder

10 - 12 - 2012 - Kerstboomverkoop in winterse sferen

Veel kerstbomen verkocht.

  Lees verder

03 - 12 - 2012 - Mantra-sing in in Terhorne

Op zondag 9 december a.s. wordt er door de Mantra groep Zuidwest Friesland een speciale mantrazang bijeenkomst georganiseerd. Maar wat is een mantra?

  Lees verder

02 - 12 - 2012 - Uitslag Sinterklaasloterij

Nog niet alle prijzen zijn opgehaald

  Lees verder

02 - 12 - 2012 - Kerstboom in Terkaple

Opnieuw grote kerstboom in onze dorpen

  Lees verder

30 - 11 - 2012 - Twee daags Biljart Toernooi Terkaple

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december.

  Lees verder

23 - 11 - 2012 - Kerstbomenverkoop

Informatie over de kerstbomenverkoop

  Lees verder

22 - 11 - 2012 - Sinterklaas bezoekt het dorp

Op woensdag 5 december zal de Sint ons dorp bezoeken

  Lees verder

12 - 11 - 2012 - Inloop informatie fietspad Goingaryp-Terkaple  Lees verder

12 - 11 - 2012 - zeer geslaagde herfstwandeling

De herfstwandeling van afgelopen weekend leuk en verrassend.

  Lees verder

06 - 11 - 2012 - Herfstwandeling a.s zaterdag van het MFS  Lees verder

05 - 11 - 2012 - Weerbericht Akmarijp

Aktuele weergegevens Akmarijp/Terkaple on line

  Lees verder

04 - 11 - 2012 - Naar de Kerstmarkt

BAC Goďngarijp inventariseert wie er mee willen naar de kerstmarkt vanuit de "Lege Wâlden".

  Lees verder

30 - 10 - 2012 - bericht van het Plaatselijk Belang  Lees verder

28 - 10 - 2012 - Spokentocht vervalt

De te houden Spokentocht van as. zaterdag 3 november komt te vervallen

  Lees verder

25 - 10 - 2012 - Wijnproeverij afgelast..

De geplande wijnproeverij van 27 okt. a.s lassen we af. Een nieuwe datum wordt t.z.t bekend gemaakt via de website.

  Lees verder

24 - 10 - 2012 - Tryater komt mei it stik "Omke Wanja"nei Terkaple

Tongersdei 6 december a.s komt Tryater wer nei MFS 'it Heechein' yn Terkaple. De foarstelling begjint om 20.00 oere. Entree normaal: 14 euro. Freon Tryater / 65+: 12,50 euro.

  Lees verder

24 - 10 - 2012 - Biljarttoernooi Joure

Er wordt weer een groots en heel gezellig biljarttoernooi georganiseerd in Bowlingcentrum 't Haske te Joure.

  Lees verder

18 - 10 - 2012 - zwarte poes vermist ??

Wie mist sinds vandaag een zwart poesje ??

  Lees verder

16 - 10 - 2012 - Mix dubbelkampioenschap t.v De Trye Setter  Lees verder

12 - 10 - 2012 - Regeling funderingsherstel  Lees verder

11 - 10 - 2012 - Fries museum en Omrop Fryslân zoeken amateurkunstenaars  Lees verder

10 - 10 - 2012 - Opgave voor wijnproeverij

Geef u hier op voor de wijnproeverij van 27 oktober

  Lees verder

08 - 10 - 2012 - Opening kunstgrasbanen Trye Setter  Lees verder

04 - 10 - 2012 - UTY WER OAN E GONG.

Volleyballers gezocht!!!

  Lees verder

03 - 10 - 2012 - Ouderensociëteit Goingarijp, Terkaple en Akmarijp

Aan de 60+ers van Akmarijp,Goingarijp en Terkaple

  Lees verder

30 - 09 - 2012 - CD presintaasje Jurjen vd Meer  Lees verder

29 - 09 - 2012 - 'k Sil foar dy sjonge!

Recital van Friese liederen in de Bloemerstee

  Lees verder

28 - 09 - 2012 - Spokentocht in de Lege Walden  Lees verder

27 - 09 - 2012 - Wijnproeverij in het MFS  Lees verder

26 - 09 - 2012 - Start nieuw biljartseizoen  Lees verder

26 - 09 - 2012 - Filmavond  Lees verder

22 - 09 - 2012 - Jongerenvoorstelling ‘@Junkie’ in de MIKS.  Lees verder

22 - 09 - 2012 - DI GOJIM speelt ‘VYSOTSKY’ met het Jouster Merke Concert  Lees verder

22 - 09 - 2012 - Familievoorstelling ‘Het verloren sporen museum’ in ’t Haske te Joure  Lees verder

20 - 09 - 2012 - Fietspad van Goinparijp naar Terkaple  Lees verder

20 - 09 - 2012 - Tryater komt wer nei Terkaple

Tongersdei 6 december a.s komt Tryater wer nei MFS 'it Heechein' yn Terkaple. De foarstelling begjint om 20.00 oere. Entree normaal: 14 euro. Freon Tryater / 65+: 12,50 euro.

  Lees verder

18 - 09 - 2012 - Open Dag ByBetty

Op zaterdag 6 oktober Open dag in nieuwe schuur

  Lees verder

10 - 09 - 2012 - Opening nieuwe baan Trye Setter  Lees verder

10 - 09 - 2012 - September bij de Heeren van Terkaple  Lees verder

06 - 09 - 2012 - Ketting van Ballonnen

Het verslag van de fietstocht van mijn dochter, Renee, die zij van 11 t/m 19 augustus heeft gefietst, in het kader van de aktie 'Ketting van Ballonnen', een initiatief van de VOKK, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.

  Lees verder

01 - 09 - 2012 - OCTA: bedankt!!  Lees verder

31 - 08 - 2012 - Biljartles jongerenclub

Biljartles bij De Heeren van Terkaple

  Lees verder

25 - 08 - 2012 - Klompkes maken voor Olympisch Feest

Drukke knutselmiddag voor ouders en jeugd

  Lees verder

25 - 08 - 2012 - We proudly present London Pride

Als één van de eersten op het continent London Pride op tap

  Lees verder

23 - 08 - 2012 - Optreden Grytsje Kingma

Harklietsjes fan Wjerlűd en Wytfear

  Lees verder

04 - 07 - 2012 - Nieuws van het Earrebarredoarp

Hoe gaat het op het Earrebarredoarp??

  Lees verder

01 - 07 - 2012 - Dorpsfeest !!!!!!!!!

Het tweede deel van het dorpsfeest komt eraan, zegt het voort, zegt het voort....

  Lees verder

29 - 06 - 2012 - fotowedstrijd

Werkgroep toegankelijkheid Skarsterlân houd een fotowedstrijd

  Lees verder

14 - 06 - 2012 - Nieuws over de zwemplek

Hoever zijn we gevorderd met de bouw van de zwemplek??

  Lees verder

14 - 06 - 2012 - Concert Israel Golani  Lees verder

14 - 06 - 2012 - Open dag Waterpark Terkaple

16 en 17 juni wordt er een open dag gehouden op Waterpark Terkaple.

  Lees verder

13 - 06 - 2012 - Uit het Hol van de Leeuw

Gezelligheid troef tijdens EK wedstrijden

  Lees verder

01 - 06 - 2012 - Schoolfoto's van de schoolfotograaf

De schoolfoto's, gemaakt door een professionele fotograaf tijdens de reunie, zijn bestelbaar.

  Lees verder

31 - 05 - 2012 - Barbeque op 9 juni

Geef u hier op voor de dorpsbarbeque op zaterdag 9 juni

  Lees verder

31 - 05 - 2012 - Het Hol van de Leeuw

Tijdens het EK word het MFS omgebouwd tot “het hol van de leeuw”

  Lees verder

25 - 05 - 2012 - Fotoalbums reunie

De fotoalbums van de reunie zijn ondertussen gevuld met alle foto's die van de verschillende fotografen binnenkwamen. Het was een heel mooi feest!!

  Lees verder

20 - 04 - 2012 - Vlaggetjes 100 jaar  Lees verder

19 - 04 - 2012 - Jubileumboek  Lees verder

18 - 04 - 2012 - Cursus Reanimatie en AED

Lees hier voor meer informatie over reanimatie en het gebruik van de AED binnen onze dorpen. Eveneens opgave voor ( herhalings)cursus op 8 mei 2012

  Lees verder

16 - 04 - 2012 - Reparatie brug/ verkeersstremming

Doorgaand verkeer een aantal dagen gestremd

  Lees verder

16 - 04 - 2012 - informatie inzake gesprekken "It twaspan" en "It Slúske"

Aan de ouders/verzorgers van de (toekomstige) leerlingen Van “It Slúske” te Goďngarijp en "it twaspan" te Terkaple (Ook ouders van jonge(re) leerlingen als kleuterleeftijd zijn welkom bij de ouderavond)

  Lees verder

16 - 04 - 2012 - Nieuws van de zwemplek

Impressie tekeningen voor het vervolgplan

  Lees verder

15 - 04 - 2012 - Bedieningstijden Heerenzijlbrug  Lees verder

14 - 04 - 2012 - Nieuws van Us Lyts Doarpke

Donderdag 26 april houd gemengd koor Us Lyts Doarpke een concert

  Lees verder

14 - 04 - 2012 - Himmelje in en om It Heechein  Lees verder

13 - 04 - 2012 - Geslaagde nestkastjesactie

Afgelopen zaterdag werd er door de jeugd nestkastjes gebouwd

  Lees verder

13 - 04 - 2012 - plattelânsprojekten zuidwest Fryslân

Informatie over de film "Grutsk"

  Lees verder

13 - 04 - 2012 - Plattelânsprojekten helpt u op weg

Kom met initiatieven voor het Friese platteland

  Lees verder

12 - 04 - 2012 - Laatste week!!  Lees verder

09 - 04 - 2012 - Peaskefjoer fan 'e Lege Wâlden  Lees verder

08 - 04 - 2012 - Paasvuur van de Lege Wâlden  Lees verder

03 - 04 - 2012 - Algemene ledenvergadering voor dorpsbelang

Op 12 April word de algemene ledenvergadering voor dorpsbelang gehouden. Zie hier voor de agenda.

  Lees verder

01 - 04 - 2012 - Nestkastjes maken en Paasborrel

op 7 April kunnen er nestkastjes worden gemaakt. Tevens bent u van harte welkom voor een paasborrel.

  Lees verder

26 - 03 - 2012 - Hebt u zich al opgegeven voor de reunie??

Klassenfoto 1948-1949

  Lees verder

26 - 03 - 2012 - Kado voor It Twaspan  Lees verder

21 - 03 - 2012 - Wie draagt een steentje bij?  Lees verder

10 - 03 - 2012 - Himmeldei

De dorpen zijn weer vrij van zwerfvuil

  Lees verder

09 - 03 - 2012 - Consumptiemuntjes in het MFS

Vanaf vandaag ook de mogelijkheid om met consumptiemuntjes in het MFS te bestellen

  Lees verder

06 - 03 - 2012 - Nieuws over de zwemplek

Zwemplek wordt verder uitgewerkt.

  Lees verder

08 - 02 - 2012 - Reedride foar de bęrn

Op woansdeitemiddei wie it reedriden foar de bern t/m 12 jier op 'e Heremavaart, organiseare troch Iisklup de Lege Wâlden.

  Lees verder

07 - 02 - 2012 - Ijswegencentrale

Ijswegencentrale komt naar Lege Wâlden.

  Lees verder

07 - 02 - 2012 - Record Terkaple gebroken

Meer dan honderd jaar oud record uit Terkaple verbroken

  Lees verder

06 - 02 - 2012 - Nieuws uit Terherne

De ronde van Terherne word geschaatst

  Lees verder

06 - 02 - 2012 - Ronde van Skarsterlan

GOINGARIJP - Voor de tweede keer in de geschiedenis wordt de Ronde van Skarsterlân verreden.

  Lees verder

06 - 02 - 2012 - Schaatswedstrijd in de lege walden  Lees verder

05 - 02 - 2012 - Mooie winterfoto's

Winterfoto's worden geplaatst op ons dorpsplein

  Lees verder

04 - 02 - 2012 - ijs dik genoeg bevonden

Vrijwilligers gezocht voor vegen van ijsbaan

  Lees verder

04 - 02 - 2012 - IISBAAN IEPEN !!

Met vereende krachten ijsbaan geveegd en goedgekeurd

  Lees verder

03 - 02 - 2012 - Winterse taferelen in

De eerste sneeuw van deze winter is gevallen

  Lees verder

02 - 02 - 2012 - Eerste krabbels op het ijs

De schaatsen kunnen uit het vet.

  Lees verder

30 - 01 - 2012 - Gearkomste leden Iisklup

Ofrűne freeds kamen de leden fan Iisklup "De Lege Wâlden" byinoar foar de jierlikse ledengearkomste.

  Lees verder

29 - 01 - 2012 - Rients Gratama in het MFS

Binnenkort komt Rients Gratama in het MFS

  Lees verder

29 - 01 - 2012 - Programma van kultuerried Museum Joure

Hier volgt het programma van de Kultuerried Museum Joure van Januari 2012 t/m augustus 2012

  Lees verder

27 - 01 - 2012 - Jongerenclub nieuw leven ingeblazen

Activiteit jongeren van de Lege Wâlden

  Lees verder

23 - 01 - 2012 - Opgave schoolreünie

U kunt zich vanaf februari definitief opgeven voor de schoolreünie.

  Lees verder

17 - 01 - 2012 - Oud Papier Container

De oud papier container staat aankomend weekend bij school

  Lees verder

15 - 01 - 2012 - Een dagje varen op de poelen

Het was schitterend weer, heerlijk om te genieten van de natuur om ons heen

  Lees verder

05 - 01 - 2012 - Storm en hoog water in

Een onstuimig begin van 2012

  Lees verder

01 - 01 - 2012 - Verslag 2-daags biljarttoernooi

Biljarttoernooi zeer geslaagd!

  Lees verder

16 - 12 - 2011 - Kerstvolleybal toernooi

Het jaarlijkse mix toernooi van UTY

  Lees verder

14 - 12 - 2011 - Kerstfair in de Jouster

Kerstfair yn'e krante!

  Lees verder

14 - 12 - 2011 - Presentatie Zwemplek Heeremavaart

Hier staan de presentatie van de zwemplek, en een reactieformulier om te reageren op de mogelijkheden

  Lees verder

13 - 12 - 2011 - Uitnodiging voor het biljarttoernooi

Z.B.G.P. organiseert weer het 2daags biljarttoernooi

  Lees verder

13 - 12 - 2011 - Die Winterreise

Bijzonder winterconcert op zondag 8 januari

  Lees verder

13 - 12 - 2011 - World Servants Kerstpost in de Lege Wâlden

World Servants jongeren bezorgen de kerstpost in uw omgeving

  Lees verder

12 - 12 - 2011 - Zilver voor Pieter-Jan!!

't scheelde één puntje met goud...!!

  Lees verder

11 - 12 - 2011 - Kerstfair groot succes

Hier volgt het persbericht, zoals opgestuurd naar de diverse kranten en omrop fryslân

  Lees verder

10 - 12 - 2011 - Kerstboom schittert op boarterspôle

PB zet kerstboom op in speeltuin

  Lees verder

08 - 12 - 2011 - Pieter Jan gaat goed  Lees verder

02 - 12 - 2011 - Uitslag Sinterklaasloterij

trekking 02-12-2011

  Lees verder

01 - 12 - 2011 - Uitnodiging van Sinterklaas

Sinterklaas nodigt ons allemaal uit.

  Lees verder

29 - 11 - 2011 - Bakken voor het strandje!

Wie bakt er voor het strandje..??!!

  Lees verder

20 - 11 - 2011 - Uitnodiging voor de kerstfair  Lees verder

04 - 11 - 2011 - Tűk wenjen

uitnodiging van de gemeente Skarsterlân

  Lees verder

03 - 11 - 2011 - Aan komen drijven:  Lees verder

01 - 11 - 2011 - Bier&Blues Café gezellig en geslaagd.

een korte impressie van een gezellig en geslaagde avond.

  Lees verder

30 - 10 - 2011 - Concert Us Lyts Doarpke

Om thuis vast in de agenda te zetten.

  Lees verder

26 - 10 - 2011 - Verkeerd mailadres bierfeest

Op de website stond niet het juiste mailadres.

  Lees verder

26 - 10 - 2011 - Kerstfair 2011

Om alvast in de agenda te zetten

  Lees verder

24 - 10 - 2011 - Herfstwandeling zaterdag 5 november

Geef je hier op voor de herfstwandeling van zaterdag 5 november

  Lees verder

23 - 10 - 2011 - zondagmiddagnieuws

klein nieuws

  Lees verder

21 - 10 - 2011 - uitnodiging Bier&Blues Café

De uitnodiging voor het Bier&Blues Café

  Lees verder

14 - 10 - 2011 - Kerstbomen voor het Speelstrand

Ook dit jaar worden er in onze dorpen weer kerstbomen verkocht. De opbrengst gaat naar het nieuw aan te leggen speelstrand.

  Lees verder

08 - 10 - 2011 - Vrijwilligers middag Boarterspôle

Plaatselijk Belang bedankt alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het realiseren van de boarterspôle

  Lees verder

07 - 10 - 2011 - Overblijf ouders gezocht

It Twaspan zoekt een overblijfouder.

  Lees verder

05 - 10 - 2011 - Ballonnen dorpsfeest

Waar zijn ballonnen van het dorpsfeest terecht gekomen...??

  Lees verder

03 - 10 - 2011 - cultureel programma Museum Joure van sept t/m dec 2011

Hier volgt het cultureel programma van het Museum Joure van September tot en met December 2011

  Lees verder

30 - 09 - 2011 - Start biljartseizoen ZBGP

Start van de nieuwe competitie.

  Lees verder

20 - 09 - 2011 - Start Zumba-fitness

Vanaf dinsdag 20 september start Zumba-fitness in het MFS.

  Lees verder

13 - 09 - 2011 - Peiling Miks

Uitslag van de peiling naar het sociale klimaat door Miks.

  Lees verder

11 - 09 - 2011 - Uitslagen Klompkesilen 2011  Lees verder

07 - 09 - 2011 - Open Les Zumba-dansen

Open Les Zumba-dansen na afloop van het klompkesilen.

  Lees verder

25 - 08 - 2011 - Skűtsje "De Lege Wâlden" promoveert  Lees verder

24 - 08 - 2011 - Uitnodiging van Plaatselijk Belang

Plaatselijk belang nodigt alle vrijwilligers die de speeltuin mogelijk hebben gemaakt uit.

  Lees verder

03 - 08 - 2011 - Skűtsjesile Terherne

Skűtsjesile Terherne mei it skűtsje fan de Lege Wâlden

  Lees verder

14 - 07 - 2011 - Bijzondere paddestoelen  Lees verder

04 - 07 - 2011 - Berte fan in strânljip (scholekster)  Lees verder

04 - 07 - 2011 - een kort verslag van een bezoek aan het earrebarredoarp

Kort geleden heb ik op zaterdagmiddag het ooievaarsdorp bezocht. Als iets indruk maakt of leuk is maak ik daar een verslagje van en stuur het naar mijn familie/kinderen. Opdat zij mee kunnen genieten wat er zoal te beleven valt in de natuur. Probeer mijn

  Lees verder

27 - 06 - 2011 - droevig nieuws uit het earrebarredoarp

Jonge ooievaar heeft het niet gehaald

  Lees verder

27 - 06 - 2011 - Jeugd zoekt verkoeling

Bij tropische temperaturen is het heerlijk zwemmen in de Heeremavaart

  Lees verder

23 - 06 - 2011 - Earrebarredoarp

De familie Lefferstra wil ons wekelijks op de hoogte houden over het met de hand groot brengen van een ooievaarsjong.

  Lees verder

23 - 06 - 2011 - Foto-albums dorpsfeest

Hier staan de verkorte links voor de foto-albums van het dorpsfeest

  Lees verder

23 - 06 - 2011 - Live beelden van dorpsfeest

Diverse uploads gevonden op YouTube van het dorpsfeest 2011

  Lees verder

22 - 06 - 2011 - Lege Walden zeiltoertocht gaat NIET door

Wegens te weinig deelname word zeiltoertocht afgelast.

  Lees verder

20 - 06 - 2011 - Uitslag 50-plus games  Lees verder

20 - 06 - 2011 - Lege Wâlden inwoners rusten uit

Na een zinderend dorpsfeest is het rustig op straat

  Lees verder

17 - 06 - 2011 - 50+ games

19 koppels betraden het strijdperk.

  Lees verder

16 - 06 - 2011 - Terkaple gereed voor dorpsfeest

Feestelijke versieringen voor dorpsfeest

  Lees verder

14 - 06 - 2011 - Caribische kinderspelen

A.s. vrijdag gaan de Caribische kinderspelen van start!!

  Lees verder

11 - 06 - 2011 - Balletje trappen op de boarterspôle

Er kunnen serieuse wedstrijden worden gehouden in de speeltuin

  Lees verder

07 - 06 - 2011 - Nieuw speeltoestel voor Boarterspôle

Vrijwilligers gezocht voor plaatsen nieuw speeltoestel op de boarterspôle op zaterdagochtend 11 juni

  Lees verder

06 - 06 - 2011 - De vangst van zijn leven

Sven den Braber doet de vangst van zijn jonge vissersleven

  Lees verder

06 - 06 - 2011 - Kort verslag van de BRIO race 2011

Diverse inwoners van onze dorpen hebben meegevaren in de BRIO race. Hier een kort verslag over hoe onze dorpsbewoners het hebben gedaan

  Lees verder

06 - 06 - 2011 - Slotavond biljartseizoen

Slotavond van biljartvereniging Z.B.G.P. Terkaple

  Lees verder

31 - 05 - 2011 - Winnaar fotowedstrijd

De winnaar van de fotowedstrijd is bekend

  Lees verder

29 - 05 - 2011 - uitgevlogen

Een leuke fotoserie

  Lees verder

25 - 05 - 2011 - Lente-concert Bloemerstee Goingarijp

Zondag 29 mei om 14.30 uur: pianoconcert met taartenbuffet na afloop; benefietconcert voor gratis onderwijs aan kinderen in o.a. India.

  Lees verder

21 - 05 - 2011 - Buitenspeeldag Tennis-tuin  Lees verder

16 - 05 - 2011 - Volleyballers gezocht, heren en dames!!

Ieder woensdagavond om 20.00 uur is er volleybaltraining

  Lees verder

15 - 05 - 2011 - Buitenschoolse opvang in Terkaple

Per 5 september 2011 opent SKIK in Terkaple buitenschoolse opvang.

  Lees verder

05 - 05 - 2011 - Bedieningstijden Heerenzijlbrug

De bedieningstijden van de Heerenzijl

  Lees verder

07 - 04 - 2011 - Plattelânsprojekten helpt u op weg

Heeft u goede ideeën voor de ontwikkeling van het Friese platteland? Samen met u wil de provincie Fryslân werken aan de kwaliteit en de leefbaarheid op het platteland

  Lees verder

07 - 04 - 2011 - De film ‘Grutsk’

Wilt u bewoners, ondernemers en overheden laten genieten van een mooie film over het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân? Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân maakt het voor u mogelijk

  Lees verder

05 - 04 - 2011 - het skutsje “ De Lege Walden”

Het nieuwe zeilseizoen is weer aangebroken, zo ook van het skűtsjesilen. Dus is het skutsje “ De Lege Walden” ook weer van de partij in de I.F.K.S. “ De Lege Walden” is het skutsje van wijlen Pyt Kamstra, de dorpstimmerman, uit Terkaple

  Lees verder

04 - 04 - 2011 - Zeiltocht 2011

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een nieuwe zeiltocht door de "Lege Wâlden"

  Lees verder

04 - 04 - 2011 - Peiling naar het ‘Klaarstaan voor elkaar’

Elkaar een handje helpen en omkijken naar elkaar, zijn voor de meeste van onze bewoners nog normale zaken. Ook in onze dorpen is de veronderstelling dat burenhulp nog dik in orde is.

  Lees verder

24 - 03 - 2011 - Open tafeltennis avond

Voor alle dorpsbewoners die het leuk vinden om ( weer) eens te tafeltennissen.

  Lees verder

22 - 03 - 2011 - Website 1 jaar

De website bestaat 1 jaar.

  Lees verder

18 - 03 - 2011 - 'Buren tevreden, vaste campinggasten teleurgesteld'

Het plan om camping Maran in Terkaple fors te moderniseren kan op bijval van de bevolking rekenen.

  Lees verder

15 - 03 - 2011 - Belangrijk nieuws van Plaatselijk Belang

Belangrijk Nieuws van plaatselijk Belang

  Lees verder

14 - 03 - 2011 - Inloopmarkt waterpark Terkaple

Een speciale inloopmarkt op vrijdag 18 maart moet geďnteresseerden meer duidelijkheid geven over de herontwikkeling van camping Maran

  Lees verder

12 - 03 - 2011 - Man bijt hond in Terkaple

Voor iedereen die het heeft gemist

  Lees verder

07 - 03 - 2011 - Nieuw seizoen De Trye Setter

Het tennisseizoen staat weer voor de deur...

  Lees verder

25 - 02 - 2011 - Website 1 jaar oud!!!

Op 21 maart viert de website Terkaple-Akmarijp haar 1-jarige verjaardag.

  Lees verder

17 - 02 - 2011 - Nieuws over actualisatie bestemmingsplan

Actualisatie bestemmingsplan houdt de gemoederen bezig...

  Lees verder

03 - 02 - 2011 - Valentijns Arrangement

Valentijns-arrangement in Terherne door een samenwerkingsverband van vijf ondernemers.

  Lees verder

29 - 01 - 2011 - Reunie

Reunie Hervormde Christelijke school van Terkaple en Akmarijp.

  Lees verder

26 - 01 - 2011 - Bericht van Plaatselijk Belang

herziening bestemmingsplannen Akmarijp en Terkaple

  Lees verder

15 - 01 - 2011 - Nieuwjaars Volleybal mix toernooi

Geef je op voor het Volleybal mix toernooi

  Lees verder

03 - 01 - 2011 - nieuwjaarsborrel in It Heechein

gezellige bijeenkomst

  Lees verder

30 - 12 - 2010 - Wedstrijden Iisklup de Lege Wâlden

Op 30 december werden wedstrijden voor de jeugd (groep 1 tm 8)georganiseerd Iisklup de Lege Wâlden verreden op de Heremavaart.

  Lees verder

29 - 12 - 2010 - IT GIET OAN YN DE LEGE WÂLDEN

Schaatswedstrijd voor de kinderen ( Groep 1 t/m 8) van de ijsclubleden op donderdag 30 December 2010 op de Heremavaart in Terkaple

  Lees verder

29 - 12 - 2010 - Biljarttoernooi

Een verslag van het twee daags biljarttoernooi

  Lees verder

24 - 12 - 2010 - Marathon Goingarypster Poelen verreden

Om 12.00 uur ging de marathon op de Goingarijpster Poelen van start.

  Lees verder

23 - 12 - 2010 - Schaatsmarathon op Goďngarijpster Poelen

Vrijdag 24 December word een grote Schaatsmarathon ( Revanchewedstrijd van het NK) verreden op de Goďngarijpster Poelen. Klik hier voor alle info

  Lees verder

22 - 12 - 2010 - Schaatstocht met lichtjes op Terkaplester Poelen

Woensdagavond 22 december is er een tocht van 7 km op de Terkaplester Poelen.

  Lees verder

22 - 12 - 2010 - Eerste schaatsdag

De eerste schaatsdag op de Heremavaart zit erop.

  Lees verder

21 - 12 - 2010 - IIsbaan iepen!!

Vandaag is de ijsbaan op de Heremavaart open!

  Lees verder

13 - 12 - 2010 - Kerstboomverkoop 11 december

Op 11 december was er een kerstboomverkoop op het schoolplein bij het MFS.

  Lees verder

07 - 12 - 2010 - 2daags biljarttoernooi

Aankondiging en Uitnodiging voor het 2daags biljarttoernooi van de lege wâlden

  Lees verder

04 - 12 - 2010 - Sinterklaasloterij

Uitslag van de trekking op 3 december

  Lees verder

03 - 12 - 2010 - Aankomst Sinterklaas in Terkaple

Op 3 december kwamen Sint met zijn Pieten aan in Terkaple.

  Lees verder

28 - 11 - 2010 - Eerste streken van deze winter

De eerste streken van het nieuwe winterseizoen zijn gezet op natuurijs

  Lees verder

26 - 11 - 2010 - kerstboom verkoop in het dorp

Een leuke uitnodiging om een kerstboom te kopen

  Lees verder

22 - 11 - 2010 - Een brief van Sinterklaas

Sinterklaas heeft een brief gestuurd voor alle inwoners van Terkaple en Akmarijp

  Lees verder

20 - 11 - 2010 - zomaar een novembermiddag

Het is November en mooi weer, de buitenlucht lokt......

  Lees verder

15 - 11 - 2010 - Jeugdclubkampioenschappen

Jeugdclubkampioenschappen zaterdag 13 november.

  Lees verder

14 - 11 - 2010 - Geslaagde wijnproeverij

Morgen meer tekst

  Lees verder

12 - 11 - 2010 - Sint Maarten in Akmarijp en Terkaple

Kinderen trotseren hevige buien

  Lees verder

11 - 11 - 2010 - Recensies van "Drang"

Op 10 december komt Tryater in Terkaple met het stuk "Drang". Lees hier alvast de eerste recensies

  Lees verder

11 - 11 - 2010 - Stormweer op Sint Martinus

Zie weerbericht! Actueel felle buien opkomst vanavond met onweer en zware windstoten!

  Lees verder

11 - 11 - 2010 - Stormweer op Sint Martinus  Lees verder

08 - 11 - 2010 - Wijnproeven in het MFC

Nieuws van de activiteitencommissie

  Lees verder

02 - 11 - 2010 - Unieke beelden torenuurwerk Terkaple

Unieke beelden van een historische gebeurtenis

  Lees verder

01 - 11 - 2010 - Mooiste vakantie foto 2010

Eindelijk is het dan zover! De uitslag van de mooiste zomerfoto van 2010.

  Lees verder

01 - 11 - 2010 - Dorpsfeest 2011

Om alvast op de kalender te zetten...

  Lees verder

31 - 10 - 2010 - Bericht uit Pakistan 2

Doeke Oosterbaan verzond voor de tweede maal een bericht uit Pakistan.

  Lees verder

23 - 10 - 2010 - Kerstbomen uitgezocht

Speeltuincie verkoopt dit jaar weer kerstbomen

  Lees verder

21 - 10 - 2010 - Unieke vangst in Terkaple

Eelco doet de vangst van zijn leven

  Lees verder

10 - 10 - 2010 - Recensie Foarstelling

Recensie Foarstelling "De Goudfisk" uit de Leeuwarder Courant van 9 oktober

  Lees verder

09 - 10 - 2010 - Opening speeltuin

De speeltuin is feestelijk geopend door de burgemeester en Jari

  Lees verder

09 - 10 - 2010 - herfstwandeling 2010

Onder ideale weersomstandigheden is de herfstwandeling gehouden

  Lees verder

05 - 10 - 2010 - Herfstwandeling zaterdag 9 oktober

Unieke Wandeling

  Lees verder

20 - 09 - 2010 - uitreiking speld KWF collectanten

KWF collectanten in de dorpen Terkaple, Akmarijp en Goďngarijp krijgen speld uitgereikt

  Lees verder

20 - 09 - 2010 - Impressie uit Pakistan

Ten tijde van de overstroming was Doeke Oosterbaan in Pakistan. Hij stuurde deze foto's.

  Lees verder

05 - 09 - 2010 - Drukte in de speeltuin

Afgelopen dagen is er weer hard gewerkt in de speeltuin

  Lees verder

31 - 08 - 2010 - UTY: rectificatie

Keep Fit op vrijdagochtend

  Lees verder

28 - 08 - 2010 - Wijnproeven in het MFC

Geef je van tevoren op voor de wijnproeverij

  Lees verder

28 - 08 - 2010 - Klompkesilen zaterdag 28 augustus

Meedoen is belangrijker dan winnen

  Lees verder

26 - 08 - 2010 - Opbouw van speeltuin

Hierbij een berichtje van de speeltuincommissie

  Lees verder

24 - 08 - 2010 - Virus (??) verwijdert

Ons dorpsplein is virusvrij!

  Lees verder

23 - 08 - 2010 - Dorpsplein besmet met virus ??

Enkele antivirusprogramma's reageren op digit@@l dorpsplein

  Lees verder

09 - 08 - 2010 - SBS6 maakt opnames in Terkaple

Het televisieprogramma Red mijn vakantie heeft opnames gemaakt in Terkaple

  Lees verder

07 - 08 - 2010 - Motor-meeting in Terkaple

Gerard Kramer organiseert op 28 augustus een motor-meeting

  Lees verder

02 - 08 - 2010 - Waterhozen gespot

Rond het middaguur zijn een viertal hozen waargenomen

  Lees verder

31 - 07 - 2010 - Ballonfeest in Terkaple-Akmarijp

een prachtig schouwspel

  Lees verder

13 - 07 - 2010 - Terkaplester timmerjeugd

Jeugd van Terkaple timmert er op los in Miks Timmerdorp

  Lees verder

11 - 07 - 2010 - Onweernieuws in weerbericht  Lees verder

11 - 07 - 2010 - Zwemwaterkwaliteit

Wetterskip Fryslân heeft vorige week ons zwemwater bekeken

  Lees verder

11 - 07 - 2010 - Het onweer van afgelopen nacht  Lees verder

10 - 07 - 2010 - playa Du Kapla del sol

Een zomerse dag in Terkaple

  Lees verder

09 - 07 - 2010 - 1e zeiltoertocht

Hieronder een kort verslagje van de zeiltoertocht door de lege wâlden, zoals beschreven in de Jouster Courant

  Lees verder

29 - 06 - 2010 - Tropische hitte op komst!  Lees verder

28 - 06 - 2010 - Tropische hitte op komst!

Update in weerbericht

  Lees verder

26 - 06 - 2010 - Tennis zomertoernooi voor de jeugd

Afgelopen zaterdag vond het gezelligheids-zomertoernooi voor de jeugd van de Trije Setter plaats.

  Lees verder

25 - 06 - 2010 - Fietspad naar Goingarijp

Het fietspad langs de Fjildwei wordt doorgetrokken

  Lees verder

24 - 06 - 2010 - Zomer-vakantie-foto-wedstrijd

Een nieuwe wedstrijd voor de vakantietijd

  Lees verder

24 - 06 - 2010 - Winnaar voorjaarsfoto wedstrijd

De mooiste voorjaarsfoto uit de "lege wâlden"....

  Lees verder

23 - 06 - 2010 - Eerste zomerse dag

De zomer is losgebarsten.

  Lees verder

22 - 06 - 2010 - Laat, maar wel leuk

Late foto's, maar nog wel leuk om even te bekijken

  Lees verder

20 - 06 - 2010 - 't Is goed toeteren in Terkaple

Con Spirito oefende weer op sportvelden.

  Lees verder

20 - 06 - 2010 - Zomerweer op komst!  Lees verder

18 - 06 - 2010 - Weer uit onze omgeving

Deze pagina is speciaal aangemaakt om de dorpsbewoners op de hoogte te houden over het weer in onze directe omgeving.

  Lees verder

16 - 06 - 2010 - Opsporing verzocht

Is de naam Holtrop bij jullie bekend ?? Graag zoek ik meer informatie over Pake Pier Holtrop en Beppe Brechtje Koning

  Lees verder

16 - 06 - 2010 - HEA! utstjoering mist

Mei de molkwein it lân yn...

  Lees verder

15 - 06 - 2010 - Sponsors van de speeltuin

De speeltuin is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door sponsoren

  Lees verder

12 - 06 - 2010 - Skelterbaan niet betreden

Basis van Skelterbaan voorlopig nog erg kwetsbaar.

  Lees verder

12 - 06 - 2010 - Werk aan de boarterspôle

Deze week is er hard gewerkt aan de skelterbaan

  Lees verder

11 - 06 - 2010 - Zeiltoertocht " Lege Wâlden"

Er is meer informatie bekend over de zeiltoertocht op 3 juli

  Lees verder

11 - 06 - 2010 - Twa Doarpkesdei, uitslagen en opbrengst

Uitslagen en opbrengst

  Lees verder

11 - 06 - 2010 - Ingezonden bericht

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u bijgaande oproep op uw site zou willen plaatsen

  Lees verder

08 - 06 - 2010 - Uitslag fotoquizz

Weinigen durfden het aan...

  Lees verder

06 - 06 - 2010 - Mixed-double Trye Setter

Uitslag mixed-double Trye Setter

  Lees verder

06 - 06 - 2010 - Con Spirito blaast sterren van de hemel in Terkaple

Con Spirito oefent voor de nieuwe show op het sportveld van Terkaple

  Lees verder

04 - 06 - 2010 - Weeroverzicht maand mei

Weeroverzicht van de maand mei door Albert Hofstra.

  Lees verder

29 - 05 - 2010 - Rjochtdei met Terkaplesters

Toanielclub de Lęge Wâlden speelde mee met de Rjochtdei een histoarysk spektakel op e Jouwer.

  Lees verder

26 - 05 - 2010 - Nijs oer "De boarterspôle"

It sil heve!

  Lees verder

20 - 05 - 2010 - Mankracht gezocht

De speeltuin gaat op de schop, we zoeken nog enkele vrijwilligers

  Lees verder

20 - 05 - 2010 - Optimisten zeilles

Mooie beelden van de eerste optimisten zeilles van 2010 in Terkaple

  Lees verder

19 - 05 - 2010 - Drukte bij ooievaars

De eerste ooievaarseieren komen uit

  Lees verder

16 - 05 - 2010 - Merrieveulen geboren

Merrieveulen geboren op 11 mei bij Piet en Janke in Akmarijp

  Lees verder

16 - 05 - 2010 - Momfer de Mol

Alle mollen in de Lege Walden opgelet!! Klaas is in aantocht.

  Lees verder

13 - 05 - 2010 - Inschrijving zeiltoertocht

1e zeiltoertocht door de "Lege Wâlden"

  Lees verder

10 - 05 - 2010 - Vreugdesprongen in het veld

De koeien kunnen weer uit de stal

  Lees verder

05 - 05 - 2010 - Lepelaar waargenomen bij de Hearresyl

Lepelaar gespot door Nick Brink

  Lees verder

02 - 05 - 2010 - Slotavond Biljartclub Z.B.G.P.

Op vrijdag de 23ste april j.l. heeft Biljartclub Z.B.G.P. haar slotavond gehouden en dat gebeurde op geheel traditionele wijze.

  Lees verder

28 - 04 - 2010 - Nieuws van de jeugdgroep

Dagje zeilen in Juli

  Lees verder

28 - 04 - 2010 - Nieuws van de jeugdgroep

Een avondje tennissen

  Lees verder

25 - 04 - 2010 - Brand op de Puddingpôle

Rookwolken boven de Terkaplester Poelen tijdens eerste zomerse dag van 2010

  Lees verder

25 - 04 - 2010 - Brandweer laat boot te water

Mobiele boot van brandweer wordt te water gelaten in Terkaple

  Lees verder

25 - 04 - 2010 - Blaugerzen

een kwis

  Lees verder

23 - 04 - 2010 - Opgave voor OPTIMIST ZEILEN

Marije van der Meer organiseert weer een cursus OPTIMIST ZEILEN

  Lees verder

22 - 04 - 2010 - Volleybalslottoernooi

Op donderdagavond 22 april werd weer het jaarlijkse volleybalslottoernooi gehouden, dit als afsluiting van de competitie

  Lees verder

21 - 04 - 2010 - Film "de bom van Akmarijp"

Na de premiere tijdens de algemene ledenvergadering nu ook op ons digit@@l dorpsplein.

  Lees verder

19 - 04 - 2010 - Spijkers zoeken, een succes

Veel medewerking bij opruimen sportveld

  Lees verder

18 - 04 - 2010 - Koppelbiljarttoernooi 2010

8 koppels deden mee aan het koppelbiljarttoernooi

  Lees verder

17 - 04 - 2010 - Wopkje 131

drieling

  Lees verder

16 - 04 - 2010 - Spijkers zoeken

Spijkers zoeken op voetbalveld Terkaple

  Lees verder

16 - 04 - 2010 - Jaarvergadering Plaatselijk Belang op 15-04-2010

Belangrijks aandachtspunten: nasleep carbidschieten; nieuwe inrichting speeltuin, ligplaatsen

  Lees verder

13 - 04 - 2010 - Eerste tennisles Trijesetter

De eerste tennisles voor de jeugd van de Trijesetter

  Lees verder

11 - 04 - 2010 - Opgave EXCURSIE PETGATEN

Vanaf vandaag kan je je opgeven voor de excursie petgaten op zaterdag 19 juni 2010

  Lees verder

07 - 04 - 2010 - Flower Power

Flower Power op "It Twaspan"

  Lees verder

06 - 04 - 2010 - Fata Morgana

natuurverschijnsel dicht bij huis

  Lees verder

26 - 03 - 2010 - De Jeugdgroep

De jeugdgroep van Terkaple-Akmarijp-Goingarijp

  Lees verder

20 - 03 - 2010 - Toneelavond een groot succes!

De toneelavond door "Toanielcub de Lęge Wâlden' werd druk bezocht. Vele dorpelingen hebben genoten van de klucht: "Ach, in pűntsje mear of minder".

  Lees verder

20 - 03 - 2010 - Himmeldei Terkaple-Akmarijp

Ondanks het regenachtige weer hebben 42 kinderen de dorpen weer toonbaar gemaakt

  Lees verder

16 - 03 - 2010 - Bűnte Jűn It Twaspan  Lees verder

01 - 03 - 2010 - Tuinieren in de lente

De tuin ligt er troosteloos bij. Wat kunnen we doen in het voorjaar ??

  Lees verder

25 - 01 - 2010 - Konsert Grytsje Kingma en Rob du Jardin op 24 jannewaris in MFS It Heechein

Sfeervol concert

  Lees verder

00 - 00 - 0000 - Fotowedstrijd dorpsfeest 2009

Hier volgen, in willekeurige volgorde, de ingezonden foto's voor de fotowedstrijd van het dorpsfeest

  Lees verder

00 - 00 - 0000 -  Lees verder<< Terug