Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


31 - 10 - 2011 - Eenige aspekten van seculariesatie en oorzaken van onkerkelijkheid


Wat is secularisatie?

 

Secularisatie ontstaat als de mens zijn aandacht aftrekt van werelden die zich achter de zijne zouden bevinden, als hij ontdekt dat hij zelf en niemand of niets anders verantwoordelijkheid draagt voor zijn wereld en als hij zich gaat bezighouden met déze wereld en déze tijd.

 

 

 

Godsdienst

 

Tot de godsdienst behoort de beleving van het zich zinvol ingeschakeld weten in het geheel van het zijnde.

 

Prof. H.C.Rumke, "Karakter en aanleg in verband met het ongeloof".

 

 

 

Vervreemding

 

"Dit zeg ik ik dan en betuig ik in de Heer,

dat ge niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen,

in de ijdelheid van hun denken,

verduisterd in hun verstand,

vervreemd van het leven Gods,

om de onwetendheid die in hen heerst…."

 

                                                                                                         Efeziers 4: 17 - 18

 

 

Samenvatting

 

Het moderne levensgevoel wordt gekenmerkt door een versmalde werkelijkheidsbeleving en een tekort aan zinduiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enige aspecten van secularisatie

en oorzaken van onkerkelijkheid

 

 

  1. Weerstand tegen het geloof. Alleen maar tellen in Johannes 6

 

  1. Afwijzen van geloofsvoorstellingen die berusten op misverstaan.

 

  1. Gedragingen van gelovigen

 

  1. Psychisch remmingen

 

  1. Veelheid van kerken en levensbeschouwingen. Het geloof wordt daardoor teruggedrongen uit het maatschappelijke leven naar de privésfeer.

 

  1. Kerstening van de samenleving, waardoor christelijk gedrag niet opvalt en 'vanzelf spreekt', zodat geloof niet meer nodig lijkt.

 

  1. Tendens om genot te zoeken en onlust, moeite en moeilijkheden te vermijden: de hedonistische maatschappij. "Ik heb er geen zin in …."

 

  1. Voortijdig staken van het denken: " ….dat is gewoon zo…."

 

  1. Hanteren van denkwijzen die wel geschikt zijn voor de natuurwetenschappen, maar die ontoereikend zijn om daarmee andere levenservaringen te peilen.

 

10.  Besef van tijdelijkheid i.t.t. het eeuwige

 

11.  Betrokkenheid en betrekkelijkheid

 

12.  Autonomie van de mens over zichzelf verdraagt geen God.

 

13.  Verdwijnen van de vader-figuur versluiert het beeld van God 'de Vader'

 

14.  Verloren gaan van symboolwaarden

 

15.  'Hebben'  tegenover  'zijn' ; de belangstelling van het Westen tegenover de belangstelling van het Oosten  Terug