Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


14 - 06 - 2013 - kerkeraaad


Kerkeraad

Pastoraat              Ds. Peter Ros            Kyl 1                     8502 AW Joure 0513 856702

                           peterros@pgjoure.nl         

 

Voorzitter               Mevr.  O.Brouwer        Oenemawei 17      8542 AE  Terkaple 0566 689329


Scriba                    Mevr.  H.Wierda          Roordahiem 5      8542  AK  Terkaple 0566 850106
                            pknterkaple@gmail.com

Alg. Adj.                 Dhr. H.Meester           langedijk 18         8541 AD Akmarijp 0566 689974

Ouderlingen:

Voorzitter              Dhr. H.Meester            Langedijk 18         8541 AD Akmarijp  0566 689974

                           Mevr. I.Driesen             Buorren 62           8542  AC Terkaple 0566 689768

                           Dhr. J.van der Wal         Kleasterwei 55      8511 AA Goingarijp 0566 689272

Diaconie

Voorzitter               Mevr.    O.Brouwer         Oenemawei 17       8542 AE  Terkaple 0566 689329

 Penningmeester    Dhr en Mevr.Hoekstra      Fjildwei 1                   Akmarijp          0566 689865

 Secretaris              Mevr.    H.Wierda            Roordahiem 5        8542 AK  Terkaple  0566 850106

 

 

   Ouderling Kerkrentmeesters:

Voorzitter                 Dhr. K.Bakker                 Roordahiem 10            8642 Ak  Terkaple 06 384 55 856

  Penningmeester     T.Hibma                         Graverij                        Snikzwaag

  Secretaris              Dhr.  J.Hooisma               Fjildwei 25                    8541 AB Akmarijp 0566 689702

 

Kerkelijke Administr. Dhr. J.Kooistra               Buorren 13               8542 AA  Terkaple 0566 689498

 

Bankrek. Kerkvoogdij  334721547

Bankrek.Diakonie       334727901

Bankrek kinderkerk     9685121

Bankrek. Schakel        334759080

M.F.S. Irma Rook t 0566 689491 m 06 12910859

Red Schakel Mevr.G. Lieuwes It Hof 4 Goingarijp 0566 689732 e-mail grietjelieuwes@hotmail.com

Dhr. J.Hilverda Graverij 6 Akmarijp 0653897204

  Terug